top of page

Českojiřetínský spolek slaví 10 let

Petr Fišer

25.3.2021

Českojiřetínský spolek slaví letos 10 let od založení. Připomínáme si u této příležitosti naše významné projekty.

PROJEKT č. 1️⃣ FLÁJSKÝ PLAVEBNÍ KANÁL. Částečná rekonstrukce nejstaršího plavebního kanálu v Čechách a zřízení přeshraniční naučné stezky byl první projekt, kterým byl v roce 2011 zformován Českojiřetínský spolek a který vytvořil dlouhodobé přeshraniční partnerství se spolkem HGV Rechenberg-Bienenmühle. Projekt byl úspěšně ukončen v 5. července 2013 slavnostním otevřením nové hraničního mostu přes hraniční Bystrý potok (Grenzbach). Tím vznikla nová 18-kilometrová přeshraniční naučná stezka. Další informace o tomto a dalších projektech naleznete na nové webové stránce Českojiřetínského spolku: http://ceskojiretinsky-spolek.cz.

bottom of page