top of page

Benno - člověk mezi lidmi

Petr Fišer

4. 11. 2022

Nový dokumentární snímek připomíná oseckého rodáka P. Benna Beneše SDB – člověka, který celý svůj život zasvětil dobrým vztahům mezi lidmi a dobrému dílu. Na srdci mu obzvláště leželo uzdravování vztahů mezi Čechy, Němci a Židy, ale zanechal mimo jiné nesmazatelnou stopu také v Bulharsku.

Dne 1. prosince 2022 uplynou dva roky od úmrtí známého oseckého rodáka Benna Beneše. Na konci loňského roku bylo jeho jméno zapsáno do kovové pamětní knihy u osecké knihovny, letos tuto osobnost připomíná nový filmový dokument. Film "Benno - člověk mezi lidmi" promítá Kino Květen v Domě kultury Teplice právě 1. 12. 2022 od 17:30 hod. Ve zdařilém čtyřicetiminutovém dokumentárním snímku, který pro Teplický spolek - spoluvydavatele tradičních Krušnohorských novin - natočil režisér Martin Studecký, vzpomínají na Benna Beneše lidé, kteří jej provázeli v různých okamžicích jeho života. Film ukazuje, jak se oseckému rodákovi podařilo nasměrovat řadu generací na jejich životní dráze a jak se zasazoval o obnovení dobrých lidských vztahů mezi Čechy, Němci i Židy.

Benno Beneš ovlivnil řadu lidí, kteří dále přinášeli a přinášejí dobré dílo - díky němu např. vznikla salesiánská misie v Bulharsku, televize dobrých zpráv TV Noe, podněcoval a povzbuzoval k práci špičkové hudebníky z Teplicka a v neposlední řadě také tvůrce tradičního česko-německého periodika "Krušnohorské noviny / Erzgebirgs-Zeitung".

Před hlavním dokumentárním filmem o oseckém rodákovi bude promítán krátký film „Altzella - Osek“ o cisterciáckých klášterech v Sasku a Čechách, jejichž počátky ovlivnil mimo jiné úsvit krušnohorského hornictví a které byly v moderní době spojeny železnicí, na české straně známou jako Moldavská dráha či Teplický Semmering. Krátký film tak diváky uvede do prostředí podkrušnohorského Oseka, rodiště Benna Beneše - podporovatele znovupropojení měst Freiberg, Most a Teplice železnicí.

Filmový dokument vznikl ve spolupráci Teplického spolku a Ev.-Luth. Kirchspiel Osterzgebirge v rámci projektu „EEL-0812-CZ Benno – stavitel mostů mezi Čechy a Němci“ za podpory Fondu malých projektů Euroregionu Labe/Elbe v programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020; jeho premiéra proběhla 29. října 2022 v kostele sv. Alžběty Uherské v Teplicích-Šanově.


Foto: Petr Macek

bottom of page