top of page

Novinky

Aktuálně z krušnohorských luhů a hájů...

Česko-saské aktivity pro záchranu a využití drážních objektů

25. 1. 2023

Für Deutsch bitte nach unten scrollen.

Po roce příprav se rozjíždí projekt záchrany historického nádraží Louka u Litvínova. Nemá však zůstat jen u tohoto projektu. Rekonstrukce a oživení by se mohly dočkat také další budovy na Moldavské, Freiberské a Kozí dráze. V mosteckém muzeu, které povede „projekt Louka“, se ve středu 25. ledna 2023 otevřela diskuse také o možných navazujících záměrech pro dolní nádraží v Oseku, zastávku v Háji u Duchcova a historické nádraží v Hrobu.

Image-empty-state.png

III. česko-německá konference ke znovupropojení Freiberské a Moldavské dráhy *** III. deutsch-tschechische Konferenz zum Lückenschluss der Freiberger und Moldauer Eisenbahn

5. 12. 2022

Po opakovaných odkladech se uskutečnila III. česko-německá konference ke znovupropojení Freiberské a Moldavské dráhy. Setkání proběhlo v úterý 29. listopadu 2022 v Krušnohorském divadle v Teplicích. *** Nach wiederholten Verschiebungen fand nun die III. deutsch-tschechische Konferenz zum Wiederanschluss der Freiberger und Moldauer Eisenbahn am Dienstag, den 29. November 2022 im Erzgebirgischen Theater in Teplitz statt.

Image-empty-state.png

III. česko-německá konference ke znovupropojení tratí Freiberg-Most/Teplice

23. 11. 2022

Studie proveditelnosti na dostavbu přeshraničního úseku Holzhau - Moldava v Krušných horách je po třech letech připravena k projednání. Podmínky pro obnovení mezinárodního provozu na Freiberské a Moldavské dráze budou diskutovány 29. listopadu 2022 v Krušnohorském divadle v Teplicích.

Image-empty-state.png

Jaroslav Beneš o historii finanční stráže

22. 11. 2022

V pondělí 12. prosince 2022 od 17 hodin se ve Studiu3 Ponte Records v Mostě koná přednáška o historii finanční stráže. Přednáší spolupracovník Krušnohorských novin.

Image-empty-state.png

Vítězové soutěže "Sůl včera a dnes" převzali ceny za práce o Staré solné stezce Halle-Praha

9. 11. 2022

Partnerský spolek Litvínov ukončuje další přeshraniční projekt. Tentokrát si s partnerským městem Lößnitz připomněl 10. výročí založení mezinárodního spolku „Stará solná stezka Halle-Praha“.

Image-empty-state.png

Benno - člověk mezi lidmi

4. 11. 2022

Nový dokumentární snímek připomíná oseckého rodáka P. Benna Beneše SDB – člověka, který celý svůj život zasvětil dobrým vztahům mezi lidmi a dobrému dílu. Na srdci mu obzvláště leželo uzdravování vztahů mezi Čechy, Němci a Židy, ale zanechal mimo jiné nesmazatelnou stopu také v Bulharsku.

Image-empty-state.png

IV. symbolické znovupropojení Moldavské a Freiberské dráhy

25. 7. 2022

Na podporu iniciativ reálného znovupropojení měst Freiberg, Most a Teplice dostavbou železničního úseku Holzhau-Moldava jsou lidé z obou stran česko-německé hranice zváni v pořadí již na IV. symbolické znovupropojení. To tentokrát proběhne v sobotu 20. srpna 2022 v Oseku.

Image-empty-state.png

Saští starostové žádají ministra o konferenci v Teplicích do poloviny září 2022

12. 6. 2022

V uplynulém týdnu odešla k rukám saského státního ministra Martina Duliga další zásadní výzva týkající se přeshraničního znovupropojení tratí Freiberg - Most / Teplice.

Image-empty-state.png

Zemřela princezna Elmira Saská

15. 6. 2022

Princezna Elmira, manželka nejmladšího vnuka Friedricha Augusta III., posledního krále Saska, zemřela. Elmira Saská patřila k podporovatelům znovupropojení Freiberské a Moldavské dráhy.

Image-empty-state.png

Saské obce tlačí na dostavbu úseku Holzhau-Moldava

13. 5. 2022

Rechenberská radnice hostila v pátek 13. května pracovní skupinu starostů saských obcí ležících podél Freiberské dráhy. Cílem jednání bylo sjednotit postup vůči drážďanskému ministerstvu dopravy. Saské obce nejsou spokojeny s rychlostí práce ministerstva na přípravě studie proveditelnosti. Studii k dostavbě slíbenou už v roce 2018 saské ministerstvo dopravy stále nepředložilo. Starostové chtějí do procesu vstoupit a jednání urychlit. Pozitivní výsledek přitom cítí i jako svůj závazek vůči české straně.

Image-empty-state.png

Česká pošta i v roce 2022 připomene některá krušnohorská výročí

12. 5. 2022

Na návrh Krušnohorských novin (Českojiřetínského spolku) zřídí Česká pošta i v roce 2022 příležitostné přepážky pro připomenutí některých zajímavých událostí v Krušnohoří. Příležitostné přepážky se otevřou na zámku Jezeří, ve Vejprtech a v Oseku.

Image-empty-state.png

Krušnohorské noviny získávají další prestižní ocenění

28. 4. 2022

Ve XXV. ročníku novinářské soutěže "Prix non pereant 2022" získávají Krušnohorské noviny první místo.

Image-empty-state.png

Zemřela Hana Truncová

7. 4. 2022

Dne 7. 4. 2022 jsme obdrželi smutné oznámení z hořické radnice o odchodu Hany Truncové.

Image-empty-state.png

Nádraží Dubí má webovou stránku

1. 4. 2022

Nádraží Dubí se nově prezentuje na krusnohori.cz

Image-empty-state.png

Mimořádná vlaková pošta na Kozí dráze

12. 3. 2022

V sobotu 26. března 2022 budou při znovuzprovoznění železniční trati Děčín-Telnice mimořádně přepraveny poštovní zásilky vlakem č. 11109 z Telnice do Děčína k odbavení Českou poštou. Vlakem přepravené zásilky opatří pošta Děčín 1 oficiálním poštovním razítkem vyhotoveným k této příležitosti.

Image-empty-state.png

Mostecké muzeum připravuje využití pro nádraží Louka u Litvínova

18. 2. 2022

O památkově chráněnou budovu nádraží Louka u Litvínova usiluje Ústecký kraj. Historické nádraží na křižovatce tzv. Moldavské dráhy a Kozí dráhy chce využít Oblastní muzeum a galerie v Mostě. Oblastní ředitel Správy železnic Ing. Martin Kašpar prezentoval v pátek 18. února 2022 budovu zástupcům pracovního týmu mosteckého muzea.

Image-empty-state.png

Stane se nádraží Louka u Litvínova zázemím mosteckého muzea?

10. 1. 2022

Na počátku roku 2022 vznikla pracovní skupina Ústeckého kraje, jejímž cílem je uvést v život záměr péče o nevyužívané nádražní budovy na historických železničních tratích na české straně Krušných hor. Výchozím tématem je Louka u Litvínova.

Image-empty-state.png

Krušnohorské noviny posilují spolupráci s Českým porcelánem

6. 1. 2022

Na počátku nového roku se zástupci Krušnohorských novin sešli s ředitelem Českého porcelánu Dubí panem Bc. Vladimírem Feixem. Akciová společnost Český porcelán, krušnohorský výrobce tradičního cibuláku a řady dalších hodnotných produktů, je oficiálním partnerem Krušnohorských novin od roku 2018. Spolupráce má však své kořeny již v roce 2012. Po deseti letech se vztahy obou partnerů posilují.

Image-empty-state.png

Po pěti letech byl dokončen film o Haně Truncové

12.12.2021

Od roku 2016 vznikal dokumentární snímek o člence redakční rady Krušnohorských novin Haně Truncové (97 let). Teplická rodačka a studentka posledního šéfredaktora historické redakce Krušnohorských novin (1880-1943) je politickou vězenkyní 50. let. Režiséru Martinovi Studeckému se zdařilo popsat její život ve 40minutovém dokumentu vynikajícím způsobem ve všech podstatných souvislostech.

Image-empty-state.png

Současní a dávní ocasatí obojživelníci z Krušnohoří a Českého středohoří by se mohli objevit na poštovních známkách

17. 10. 2021

Teplický spolek navrhl přírodovědné téma pokrývající oblast celého Krušnohoří a Českého středohoří do emisního plánu České pošty na rok 2023. O návrhu by měla odborná komise Ministerstva průmyslu a obchodu ČR rozhodnout do jara 2022.

Image-empty-state.png
bottom of page