top of page

Novinky

Aktuálně z krušnohorských luhů a hájů...

Moldavská dráha žije!

22. 5. 2023

O poslední prázdninovou sobotu ožije nádraží Louka u Litvínova celodenním programem nejen pro fanoušky železnice. Na své si přijdou také rodiny s dětmi, milovníci dobrého jídla i různých hudebních žánrů.

Image-empty-state.png

Krušnohorské noviny připomenou 300 let osecké knihovny

15. 5. 2023

Teplický spolek jako člen týmu Krušnohorských novin zahajuje tříletý program pro připomenutí jubilea 300 let od zřízení barokní knihovny kláštera Osek. Program může odstartovat díky Česko-německému fondu budoucnosti.

Image-empty-state.png

Města a obce v pohraničí chystají lepší jazykovou podporu pro turisty

11. 5. 2023

Krušnohorská informační centra z Mostecka se na konci léta setkají se saskými partnery ze středního Krušnohoří jak k bližšímu vzájemnému seznámení, tak k přípravě společných akcí pro veřejnost. Turisté v Krušnohoří by měli získat lepší jazykovou podporu při návštěvě druhé strany hranice. K tomu bude sloužit nově vzniklý česko-německý pracovní tým.

Image-empty-state.png

Destinační agentura Krušné hory rozvíjí spolupráci se Saskem

28. 4. 2023

V pondělí 24. dubna 2023 se uskutečnilo jednání odborné komise pro cestovní ruch Hospodářské a sociální rady Mostecka. Komise si do svého čela zvolila novou předsedkyni, tou se stala ředitelka Destinační agentury Krušné hory, Ing. Petra Fryčková. Důraz při jednání komise byl kladen mimo jiné na užší přeshraniční spolupráci Mostecka se Saskem.

Image-empty-state.png

Nádraží Louka ožívá!

19. 3. 2023

Asi šest desítek lidí se v sobotu 18. března 2023 pustilo do úklidu okolí nádraží Louka u Litvínova. Je to první veřejná akce poté, co v roce 2022 Ústecký kraj oznámil záměr převzít historické nádraží pro muzejní, kulturní a vzdělávací účely. Další akce budou následovat.

Image-empty-state.png

Teplický spolek otevřel podcastový kanál

18. 3. 2023

Pro zajištění životaschopnosti projektu byl nový podcastový kanál pojat jako součást rámce česko-německého titulu „Krušnohorské noviny / Erzgebirgs-Zeitung“.

Image-empty-state.png

Česko-saské aktivity pro záchranu a využití drážních objektů

25. 1. 2023

Für Deutsch bitte nach unten scrollen.

Po roce příprav se rozjíždí projekt záchrany historického nádraží Louka u Litvínova. Nemá však zůstat jen u tohoto projektu. Rekonstrukce a oživení by se mohly dočkat také další budovy na Moldavské, Freiberské a Kozí dráze. V mosteckém muzeu, které povede „projekt Louka“, se ve středu 25. ledna 2023 otevřela diskuse také o možných navazujících záměrech pro dolní nádraží v Oseku, zastávku v Háji u Duchcova a historické nádraží v Hrobu.

Image-empty-state.png

III. česko-německá konference ke znovupropojení Freiberské a Moldavské dráhy *** III. deutsch-tschechische Konferenz zum Lückenschluss der Freiberger und Moldauer Eisenbahn

5. 12. 2022

Po opakovaných odkladech se uskutečnila III. česko-německá konference ke znovupropojení Freiberské a Moldavské dráhy. Setkání proběhlo v úterý 29. listopadu 2022 v Krušnohorském divadle v Teplicích. *** Nach wiederholten Verschiebungen fand nun die III. deutsch-tschechische Konferenz zum Wiederanschluss der Freiberger und Moldauer Eisenbahn am Dienstag, den 29. November 2022 im Erzgebirgischen Theater in Teplitz statt.

Image-empty-state.png

III. česko-německá konference ke znovupropojení tratí Freiberg-Most/Teplice

23. 11. 2022

Studie proveditelnosti na dostavbu přeshraničního úseku Holzhau - Moldava v Krušných horách je po třech letech připravena k projednání. Podmínky pro obnovení mezinárodního provozu na Freiberské a Moldavské dráze budou diskutovány 29. listopadu 2022 v Krušnohorském divadle v Teplicích.

Image-empty-state.png

Jaroslav Beneš o historii finanční stráže

22. 11. 2022

V pondělí 12. prosince 2022 od 17 hodin se ve Studiu3 Ponte Records v Mostě koná přednáška o historii finanční stráže. Přednáší spolupracovník Krušnohorských novin.

Image-empty-state.png

Vítězové soutěže "Sůl včera a dnes" převzali ceny za práce o Staré solné stezce Halle-Praha

9. 11. 2022

Partnerský spolek Litvínov ukončuje další přeshraniční projekt. Tentokrát si s partnerským městem Lößnitz připomněl 10. výročí založení mezinárodního spolku „Stará solná stezka Halle-Praha“.

Image-empty-state.png

Benno - člověk mezi lidmi

4. 11. 2022

Nový dokumentární snímek připomíná oseckého rodáka P. Benna Beneše SDB – člověka, který celý svůj život zasvětil dobrým vztahům mezi lidmi a dobrému dílu. Na srdci mu obzvláště leželo uzdravování vztahů mezi Čechy, Němci a Židy, ale zanechal mimo jiné nesmazatelnou stopu také v Bulharsku.

Image-empty-state.png

IV. symbolické znovupropojení Moldavské a Freiberské dráhy

25. 7. 2022

Na podporu iniciativ reálného znovupropojení měst Freiberg, Most a Teplice dostavbou železničního úseku Holzhau-Moldava jsou lidé z obou stran česko-německé hranice zváni v pořadí již na IV. symbolické znovupropojení. To tentokrát proběhne v sobotu 20. srpna 2022 v Oseku.

Image-empty-state.png

Saští starostové žádají ministra o konferenci v Teplicích do poloviny září 2022

12. 6. 2022

V uplynulém týdnu odešla k rukám saského státního ministra Martina Duliga další zásadní výzva týkající se přeshraničního znovupropojení tratí Freiberg - Most / Teplice.

Image-empty-state.png

Zemřela princezna Elmira Saská

15. 6. 2022

Princezna Elmira, manželka nejmladšího vnuka Friedricha Augusta III., posledního krále Saska, zemřela. Elmira Saská patřila k podporovatelům znovupropojení Freiberské a Moldavské dráhy.

Image-empty-state.png

Saské obce tlačí na dostavbu úseku Holzhau-Moldava

13. 5. 2022

Rechenberská radnice hostila v pátek 13. května pracovní skupinu starostů saských obcí ležících podél Freiberské dráhy. Cílem jednání bylo sjednotit postup vůči drážďanskému ministerstvu dopravy. Saské obce nejsou spokojeny s rychlostí práce ministerstva na přípravě studie proveditelnosti. Studii k dostavbě slíbenou už v roce 2018 saské ministerstvo dopravy stále nepředložilo. Starostové chtějí do procesu vstoupit a jednání urychlit. Pozitivní výsledek přitom cítí i jako svůj závazek vůči české straně.

Image-empty-state.png

Česká pošta i v roce 2022 připomene některá krušnohorská výročí

12. 5. 2022

Na návrh Krušnohorských novin (Českojiřetínského spolku) zřídí Česká pošta i v roce 2022 příležitostné přepážky pro připomenutí některých zajímavých událostí v Krušnohoří. Příležitostné přepážky se otevřou na zámku Jezeří, ve Vejprtech a v Oseku.

Image-empty-state.png

Krušnohorské noviny získávají další prestižní ocenění

28. 4. 2022

Ve XXV. ročníku novinářské soutěže "Prix non pereant 2022" získávají Krušnohorské noviny první místo.

Image-empty-state.png

Zemřela Hana Truncová

7. 4. 2022

Dne 7. 4. 2022 jsme obdrželi smutné oznámení z hořické radnice o odchodu Hany Truncové.

Image-empty-state.png

Nádraží Dubí má webovou stránku

1. 4. 2022

Nádraží Dubí se nově prezentuje na krusnohori.cz

Image-empty-state.png
bottom of page