top of page

Destinační agentura Krušné hory rozvíjí spolupráci se Saskem

Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

28. 4. 2023

V pondělí 24. dubna 2023 se uskutečnilo jednání odborné komise pro cestovní ruch Hospodářské a sociální rady Mostecka. Komise si do svého čela zvolila novou předsedkyni, tou se stala ředitelka Destinační agentury Krušné hory, Ing. Petra Fryčková. Důraz při jednání komise byl kladen mimo jiné na užší přeshraniční spolupráci Mostecka se Saskem.

V rámci jednání odborné komise proběhla revize cílů pro rozvoj cestovního ruchu na Mostecku. Jedním z definovaných cílů je rozvoj stávající spolupráce se saskou stranou, a to prostřednictvím vazeb na aktivity aktérů cestovního ruchu v regionu. K těmto patří jednotlivá města a obce, zájmová sdružení, podnikatelé a spolky angažované v cestovním ruchu.

Již v březnu 2023 proběhlo jednání Destinační agentury Krušné hory a Partnerského spolku Litvínov s novým vedením partnerského města Olbernhau. Bylo dohodnuto, že bude posílena komunikace a spolupráce mezi informačními centry v regionu Mostecka s příhraničními obcemi na saské straně. Obě strany se soustředí na využití zejména technických památek na obou stranách hranice pro oživení cestovního ruchu.

Destinační agentura Krušné hory vznikla v roce 2010. Mezi její zřizovatele patří vedle Hospodářské a sociální rady Mostecka také Ústecký kraj, Svazek obcí v regionu Krušných hor a další klíčoví partneři v oboru cestovního ruchu na Mostecku. Agentura pracuje na zámku Valdštejnů v Litvínově.

V rámci technických památek podporuje Destinační agentura Krušné hory mimo jiné také regionální železnice. Například 8. května 2023 se podílí na organizaci celodenního programu na Kozí dráze. 26. srpna pak agentura bude ve spolupráci s Nadačním fondem „Moldavská dráha / Teplický Semmering“ spoluorganizovat celodenní program na Moldavské dráze, který se bude konat v areálu historického nádraží Louka u Litvínova a který bude součástí dlouhodobého úsilí české a saské strany o přeshraniční znovupropojení Freibergu, Mostu a Teplic po železnici.

bottom of page