top of page

III. česko-německá konference ke znovupropojení tratí Freiberg-Most/Teplice

Nadační fond "Moldavská dráha / Teplický Semmering"

23. 11. 2022

Studie proveditelnosti na dostavbu přeshraničního úseku Holzhau - Moldava v Krušných horách je po třech letech připravena k projednání. Podmínky pro obnovení mezinárodního provozu na Freiberské a Moldavské dráze budou diskutovány 29. listopadu 2022 v Krušnohorském divadle v Teplicích.

Termín vypracování studie, kterou přislíbil saský ministr dopravy Martin Dulig při jednání 14. června 2019 v Praze, negativně ovlivnila pandemická omezení (covid-19). Její dodání trvalo oproti očekávání tři roky, ale saské ministerstvo se studii věnovalo jen krátkou dobu na přelomu let 2021 a 2022.

Interní diskuse ke studii proveditelnosti probíhají na saské straně od jara tohoto roku. Dne 23. srpna 2022 proběhla konzultace výsledků studie se zástupci saských obcí na ministerstvu dopravy (SMWA) v Drážďanech a 7. listopadu 2022 byla pak studie podrobně představena v Rechenbergu za účasti autorů (společnost LISt), SMWA a projednána se zástupci saských obcí, okresu Střední Sasko a dalšími členy zájmového sdružení Freiberská dráha a zrcadlové české skupiny Moldavská dráha.

Saská strana diskutuje kritické body spojené zejména s životním prostředím. Při posledním vyhodnocení v Rechenbergu však bylo konstatováno, že všechna rizika projektu jsou řešitelná. Nyní nastává čas k otevření diskuse s českou stranou. Proto bude III. konference věnována pracovním otázkám spojeným s překonáním nastíněných problémů při realizaci projektu.


Foto: Jiří Rokos

bottom of page