top of page

IV. symbolické znovupropojení Moldavské a Freiberské dráhy

Nadační fond "Moldavská dráha / Teplický Semmering"

25. 7. 2022

Na podporu iniciativ reálného znovupropojení měst Freiberg, Most a Teplice dostavbou železničního úseku Holzhau-Moldava jsou lidé z obou stran česko-německé hranice zváni v pořadí již na IV. symbolické znovupropojení. To tentokrát proběhne v sobotu 20. srpna 2022 v Oseku.

Ve dnech 20. a 21. srpna se v Oseku uskuteční tradiční městská slavnost s poutí, která má v oseckém klášteře 500letou tradici. Letošní slavnost se koná pod mottem: "Vlakem na oseckou pouť".

Pouze v sobotu 20. srpna 2022 budou vypraveny zvláštní historické vlaky z Moldavy, Mostu a Teplic do Oseka (samozřejmě po oba dva dny jsou k dispozici vlaky běžné).

"Horní" dráha se stanicí „Osek město“ spojovala až do roku 1945 město Osek s hornickým Freibergem a městem Nossen (klášterem Altzella). Právě proto saský Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří zvolil oba kláštery (Osek a Altzella) za letošní hlavní cíle pro IV. symbolické propojení.

"Dolní" železnice se stanicí „Osek“ spojuje město s Teplicemi, Litvínovem a Mostem. Akcemi na dolním nádraží v rámci osecké pouti chtějí organizátoři podpořit iniciativu za záchranu dolní nádražní budovy z roku 1872 (od jejího zprovoznění tedy letos uplynulo 150 let). Na této trati bude v sobotu jezdit historický vlak s parní lokomotivou.

V současné době probíhají přípravy na III. česko-saskou konferenci ke znovupropojení Moldavské a Freiberské dráhy, která se uskuteční v říjnu 2022 v Teplicích. Na této konferenci představí dlouho očekávanou studii proveditelnosti Saského ministerstva hospodářství státní ministr Martin Dulig. Výsledky budou projednány s českými a saskými starosty obcí ležících na železničních tratích, s dalšími politiky a odborníky z regionu i se zástupci Evropského parlamentu.

Deutsch: https://www.moldauer-bahn.de/?art=15d031dc7cdc44ab82341d64f4eba512

bottom of page