top of page

Jaroslav Beneš o historii finanční stráže

Krušnohorské noviny / Jaroslav Beneš

22. 11. 2022

V pondělí 12. prosince 2022 od 17 hodin se ve Studiu3 Ponte Records v Mostě koná přednáška o historii finanční stráže. Přednáší spolupracovník Krušnohorských novin.

Finanční stráž je dnes již téměř zapomenutý sbor, který více jak 100 let střežil naše hranice, ale nejen je. Přednáška seznámí posluchače s celou historií sboru, osvětlí jeho charakteristiku a hlavní úkoly. Počátek sboru se váže k letům 1842/1843, kdy byla finanční stráž založena. Budou ukázány základní milníky v historii finanční stráže od doby habsburské monarchie až do její likvidace v roce 1949. Bude zmíněno i zapojení příslušníků sboru do struktur Stráže obrany státu. Finanční stráž byla páteřní složkou Stráže obrany státu a z velké části nesla na svých bedrech boje za naši vlast v letech 1938/1939. V rámci přednášky zazní množství zajímavých příběhů ze života finančních strážníků, přičemž důraz bude položen na oblast Mostecka.

Přijďte se i Vy dozvědět, proč v habsburské monarchii byly stanoveny kvóty na počty ženatých příslušníků finanční stráže. Nebo proč má dnes vězeňská služba resortní barvu fialovou, policisté i SNB dříve červenou a celníci či finanční strážníci mívali zelenou. A dozvíte se i, kdo byli strnadi a kdo volavky. Přijděte se i Vy podívat na snímky z Brandova, Kalku, Mníšku, Reizenheinu a z řady dalších a dalších míst, kde kdysi finanční stráž pracovala.

Na Vaši účast se těší

Jaroslav Beneš
a Studio3 - Ponte records (Moskevská 12, 434 01 Most)

bottom of page