top of page

Krušnohoří je opět motivem oficiálních cenin České pošty

Petr Fišer

9. 6. 2021

9. června 2021 vyšly na návrh Českojiřetínského spolku známky Jezeří a Krušné hory – Unesco. Kvůli opatřením proti covid-19 bude letos představení známek omezeno pouze na příležitostnou poštovní přepážku České pošty na zámku Jezeří od 6. do 9. 7. 2021. Slavnostní inaugurace známek proběhne až v roce 2022, na přípravě akce budou spolupracovat též Montanregion Krušné hory – Erzgebirge a Euroregion Krušnohoří.

Kulturní a technické památky z Krušnohoří se díky Českojiřetínskému spolku (vydavatel obnovených Krušnohorských novin / Erzgebirgs-Zeitung) objevily od roku 2013 už na třech známkách České pošty. Na návrh stejného spolku vydalo dne 9. června 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR nový aršík v řadě "Krásy naší vlasti", známky v aršíku nesou motivy: "státní zámek Jezeří" a "Krušné hory - UNESCO".

Propagace Krušných hor na poštovních známkách je věcí prestižní (známky jsou oficiální státní ceninou), umělecky hodnotnou (poštovní známky jsou užitým uměním, známková tvorba České republiky a předtím Československa má více než stoletou tradici, zdejší ceniny k úhradě poštovních služeb patří ve světovém měřítku k nejkrásnějším a jejich tvorbou se zabývají přední výtvarníci), v neposlední řadě pak mají široký dopad (spolu s poštovními zásilkami jsou rozesílány doslova do celého světa).

Zámek Jezeří, který je zobrazen na horní známce aršíku, patří nerozlučně k symbolům Krušnohoří. Leží na úpatí hor, na pomezí Mostecka a Chomutovska. Je výrazným symbolem devastace přírody, krajiny a historického dědictví severozápadních Čech ve 20. století, ale i symbolem dlouhodobé aktivity občanů za odvrácení postupující zkázy. Původní hrad ze 14. století přestavěný později na zámek stojí přímo nad hnědouhelným Lomem ČSA, ani ne půl kilometru od jeho hrany. Zámek je od roku 1963 chráněn jako kulturní památka. Od 90. let prochází pozvolnou rekonstrukcí. Je přístupný veřejnosti, jeho správu zajišťuje Národní památkový ústav. Objekt má bohatou kulturní minulost. Na zámku pobýval mj. Ludwig van Beethoven, blízký přítel Františka Maxmiliána z Lobkovic. Měla zde svou soukromou premiéru slavná Beethovenova Symfonie č. 3 Eroica, stejně tak jako oratorium Josepha Haydna Stvoření.

Na spodní známce je zachycena skalnatá rokle Vlčí jáma, krušnohorská přírodní památka v Karlovarském kraji. Nachází se na jihozápadním úbočí Blatenského vrchu, severovýchodně od města Horní Blatná, na katastrálním území obce Potůčky. Vlčí jáma není dílem přírody, vznikla při těžbě cínu. V poddolované oblasti se propadly stropy štol dolu Wolfgang, čímž vznikla obrovská propadlina, kterou lidé později nazvali Vlčí jámou.

Aršík rovněž připomíná hornický region Erzgebirge/Krušnohoří a jeho historického dědictví. Tento významný region byl v červenci 2019 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Krušnohoří bylo po dobu 800 let zásadně a nesmazatelně formováno nepřetržitou těžbou různých kovů (od 12. století až po 20. století). Bohaté nálezy, především stříbra, cínu, kobaltu a uranu, utvářely celý region a současně připravovaly cestu pro průkopnické objevy a vynálezy, jež významně ovlivnily vývoj jiných hornických regionů po celém světě.

Autorem emise je malíř Dr. Adolf Absolon, autorem rozkresby ve známce Jazeří je rytec Martin Srb.

Z důvodu protiepidemických opatření nebylo možné na rok 2021 připravit slavnostní představení známek pro veřejnost v regionu, jak tomu bylo zvykem v minulosti. Organizátoři se proto rozhodli doprovodit vydání známek v roce 2021 pouze otevřením příležitostné poštovní přepážky na zámku Jezeří ve dnech 6. - 9. července 2021. Bude zde možné kromě známek získat příležitostné poštovní razítko pošty Horní Jiřetín, autorské pamětní listy a obálky prvního dne vydání (FDC).

Poštovní známky pak budou po celý rok sloužit k propagaci třetího roku Krušnohoří na Seznamu světového dědictví, který chtějí společně připomínat Krušnohorské noviny, Montanregion Krušné hory – Erzgebirge a Euroregion Krušnohoří. Teprve v rámci zakončení třetího roku Krušnohoří v UNESCO, v červenci 2022, plánují zmínění partneři uspořádat posunutou "inauguraci" poštovních známek s kulturním programem na zámku Jezeří.
Příležitostnou přepážku zřizuje Česká pošta - Partner, Horní Jiřetín (provozovatel: Město Horní Jiřetín) v těchto dnech:
- Úterý 6.7.2021 (státní svátek): 10:00 - 17:00 hod.
- Středa 7.7.2021: 12:00 – 17:00 hod.
- Čtvrtek 8.7.2021: 12:00 – 17:00 hod.
- Pátek 9.7.2021: 12:00 – 17:00 hod.


bottom of page