top of page

Krušnohorské noviny připomenou 300 let osecké knihovny

Karel Pučelík (Katolický týdeník); Krušnohorské noviny

15. 5. 2023

Teplický spolek jako člen týmu Krušnohorských novin zahajuje tříletý program pro připomenutí jubilea 300 let od zřízení barokní knihovny kláštera Osek. Program může odstartovat díky Česko-německému fondu budoucnosti.

V roce 2025 uplyne 300 let od vzniku knihovny v cisterciáckém klášteře v Oseku u Duchcova. Teplický spolek, který se věnuje nejen péči o kulturní památky a dědictví, se už teď snaží o to, aby výročí neupadlo v zapomnění. „Mezi lety 2023 a 2025 chceme v rámci Euroregionů Krušnohoří a Labe připomínat významnost osecké knihovny, a to ve spolupráci s teplickým muzeem a sítí církevních i laických odborníků. Cílem je mimo jiné podpořit knihovnu při získávání externích zdrojů na péči o vzácný fond, urychlení katalogizace a zajištění neinvazivního přístupu ke knihovnímu fondu pro veřejnost,“ uvádí za Krušnohorské noviny Petr Fišer.

„Osecká knihovna patří k nejkrásnějším klášterním knihovnám v Čechách a na Moravě. Její barokní mobiliář, sochy a obrazy církevních spisovatelů v hlavním sále dodnes oslňují a marně napomínají příchozího zlatě zdobeným heslem ‚Non spectaculo sed usui‘, totiž, aby si bibliotéku jen udiveně neprohlížel, ale aby otevřel některý ze zdejších foliantů svázaných převážně v bílé vepřovici a ponořil se do studia. Ovšem doba se změnila a dnes by se do převážně latinsky psaných knih začetl jen málokterý z návštěvníků. Přesto jde o duchovní a vědecký poklad nedozírné hodnoty,“ popisuje historik z Regionálního muzea v Teplicích Jiří Wolf. Pokračuje líčením, jak knihovna vznikala. „Vplynula do ní řada menších osobních knihoven, ale v dobách josefínských reforem také část bibliotéky cisterciáckého kláštera v Plasích. Ovšem osečtí cisterciáci se nedrželi pouze možností pořídit si knihy v domácím prostředí, a tak jsou zde zastoupeny například také svazky z benediktinského kláštera v hornobavorském Ettalu.“

Mezi zajímavostmi z osobních a rodových knihoven uvádí „vlastnický vpisek Miguela de Azpilcueta, potomka slavného španělského spisovatele baskického původu Martina de Azpilcueta v knize z roku 1566, která ukazuje i odjinud známé úzké vazby knihovny k Pyrenejskému poloostrovu a jeho literární tradici“. I proto historik míní, že s blížícím se jubileem knihovny by bylo vhodné nejen tyto vazby obnovit.

Prostory knihovny jsou součástí původně románsko-gotického cisterciáckého kláštera, který ovšem do dnešní podoby přestavěl v barokním stylu architekt Octavio Broggio. Samotná knihovna pak vznikla v roce 1725. V klášteře momentálně řeholní komunita nepůsobí a knihovnu, která je národní kulturní památkou, spravuje Regionální muzeum v Teplicích.

Osek je i aktuálně místem přeshraniční spolupráce. S českým i saským jednatelstvím Montanregionu Krušnohoří probíhají diskuse o možném zařazení kláštera Osek do asociovaných památek UNESCO. K historii Montanregionu přispěl totiž klášter už v raných dobách. Z roku 1302 existuje smlouva mezi klášterem Osek a tehdejšími majiteli panství, Hrabišici, o dělení zisků z dobývání rud v Krušných horách.

Program „300 let klášterní knihovny Oseku“ odstartuje 10. června 2023 setkáním mj. s historiky z bývalého cisterciáckého kláštera Ebrach (Bavorsko). Startovací setkání se uskuteční díky Česko-německému fondu budoucnosti, který by se měl stát partnerem i dalších aktivit v rámci tříletého programu.

bottom of page