top of page

Krušnohorské noviny posilují spolupráci s Českým porcelánem

Petr Fišer

6. 1. 2022

Na počátku nového roku se zástupci Krušnohorských novin sešli s ředitelem Českého porcelánu Dubí panem Bc. Vladimírem Feixem. Akciová společnost Český porcelán, krušnohorský výrobce tradičního cibuláku a řady dalších hodnotných produktů, je oficiálním partnerem Krušnohorských novin od roku 2018. Spolupráce má však své kořeny již v roce 2012. Po deseti letech se vztahy obou partnerů posilují.

Za vznikem partnerství mezi světově známým výrobcem českého porcelánu z Krušnohoří a tradičním regionálním titulem Krušnohorské noviny / Erzgebirgs-Zeitung stojí bývalý dlouholetý generální ředitel Ing. Vladimír Feix, dr. h. c. (+ 2021). Spolupráce se neomezovala pouze na propagaci a společnou veřejnou fotosoutěž. Český porcelán stvrdil například v březnu 2018 také partnerství v rámci česko-saské zájmové skupiny usilující o znovupropojení Moldavské dráhy (Teplického Semmeringu) s Freiberskou dráhou. Zájem o pokračování kooperace potvrdil i současný ředitel společnosti, Vladimír Feix mladší. Obě strany se shodly, že dosavadní spolupráce obou tradičních regionálních značek je prospěšná nejen pro oba subjekty, ale má i dlouhodobý veřejně prospěšný dopad na region, proto budou obě strany své vztahy nadále všestranným způsobem rozvíjet.

bottom of page