top of page

Krušnohorské noviny získávají další prestižní ocenění

Vlasta Mládková

28. 4. 2022

Ve XXV. ročníku novinářské soutěže "Prix non pereant 2022" získávají Krušnohorské noviny první místo.

Nadace Pro Bohemia spolu se Syndikátem novinářů ČR uděluje každoročně prestižní ocenění novinářským projektům, které se v uplynulém roce přičinily o ochranu českého kulturního dědictví. Tato soutěž v roce 2022 - po 25 letech - končí.

Porota udělila v posledním ročníku soutěže první místo celému tvůrčímu kolektivu "Krušnohorských novin / Erzgebirgs-Zeitung". Ocenění tak náleží jak současným členům redakčního týmu, tak i kolegům, kteří redakci opustili - zejména pak Jiřímu Škaloudovi (+ 2021) a Haně Truncové (+ 2022).

Zástupci redakce cenu převezmou 28. června 2022 v sídle Syndikátu novinářů ČR v Praze. Tým Krušnohorských novin přijímá ocenění s vděčností a považuje jej za závazek do budoucna.

Krušnohorské noviny získaly cenu Prix non pereant již v roce 2018 (1. místo za celoroční vydání) a 2019 (2. místo za článek Ing. Miloslava Glosera o Obřím prameni).

Záštitu nad projektem "Krušnohorské noviny / Erzgebirgs-Zeitung" nesl od roku 2015 hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, po změněně v krajském zastupitelstvu v roce 2020 záštitu převzal náměstek hejtmana pro kulturu Mgr. Jiří Řehák.

Na tvorbě Krušnohorských novin se podílí již několik spolků z česko-německého pomezí, zejména pak Českojiřetínský spolek, Teplický spolek a IG Heimatgeschichte Rechenberg-Bienenmühle s četnými dalšími partnery. K významným podporovatelům redakce Krušnohorských novin patří kromě Ústeckého kraje a Česko-německého fondu budoucnosti obce v Krušnohoří, zejména pak města Dubí a Teplice.

Projekt navazuje na historickou redakci (1880-1943), která postupně sídlila v Jirkově, Litvínově, Mostě a Teplicích. Současná redakce se vrátila v roce 2015 do Litvínova, od prosince 2015 sídlí na pozvání místní radnice na litvínovském zámku.

Viz též: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%A1nohorsk%C3%A9_noviny


Foto: Petr Macek


bottom of page