top of page

Města a obce v pohraničí chystají lepší jazykovou podporu pro turisty

Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

11. 5. 2023

Krušnohorská informační centra z Mostecka se na konci léta setkají se saskými partnery ze středního Krušnohoří jak k bližšímu vzájemnému seznámení, tak k přípravě společných akcí pro veřejnost. Turisté v Krušnohoří by měli získat lepší jazykovou podporu při návštěvě druhé strany hranice. K tomu bude sloužit nově vzniklý česko-německý pracovní tým.

Destinační agentura Krušné hory chystá pro veřejnost řadu zajímavých aktivit spolu se saskými kolegy.

„Spolupráce mezi informačními centry Mostecka a saského příhraničí, kterou nově nastavujeme s městem Olbernhau a dalšími partnery, má za cíl rozšířit znalosti pracovníků infocenter o turistických atraktivitách na druhé straně hranice a současně pomoci obyvatelům příhraničních regionů překonat zejména jazykovou bariéru, která dosud lidem často brání účastnit se akcí na druhé straně,“ řekla Ing. Petra Fryčková, ředitelka Destinační agentury Krušné hory a současně předsedkyně komise cestovního ruchu při Hospodářské a sociální radě Mostecka.

Spolu s dalšími organizacemi – zejména Partnerským spolkem Litvínov a redakcí tradičního regionálního periodika „Krušnohorské noviny / Erzgebirgs-Zeitung“ se za podpory německých partnerů připravuje mezinárodní setkání na téma krušnohorského krajkářství a řada dalších tematických akcí pro poznání zajímavostí na druhé straně hranice.

V polovině září se pracovníci českých a saských infocenter z Mostecka a saského příhraničí setkají při společném workshopu, aby se začali systematicky připravovat na společné akce.

„Záštitu nad přeshraničními aktivitami Destinační agentury Krušné hory převezme na české straně Svazek obcí v regionu Krušných hor sestávající z 11 obcí Mostecka, na saské straně pak město Olbernhau, které již nyní pro tento účel vytváří síť dalších saských partnerů pro společnou regionální spolupráci,“ dodala Petra Fryčková.

Pracovní tým pro rozvoj spolupráce českých a saských obcí ve středu Krušných hor se po dubnové úvodní schůzce v Litvínově sešel tentokrát v saském Olbernhau.

Český koordinátor - Destinační agentura Krušné hory - vznikla v roce 2010. Mezi její zřizovatele patří vedle Svazku obcí v regionu Krušných hor a Hospodářské a sociální rady Mostecka také Ústecký kraj a další klíčoví partneři v oboru cestovního ruchu na Mostecku. Agentura pracuje na zámku Valdštejnů v Litvínově.

bottom of page