top of page

Na litvínovském zámku se jednalo o nádraží v Louce

Jan Setvák

7. 10. 2021

Za účasti vedení Ústeckého kraje se sešli zástupci českých i saských institucí na dalším z pracovních jednání o znovupropojení Moldavské a Freiberské dráhy. Hlavním tématem byla budoucnost historických nádražních budov. Především se hovořilo o nádraží v Louce u Litvínova, o které má zájem mostecké muzeum.

Již čtyři roky probíhá intenzivní úzká spolupráce mezi saskými a českými obcemi a dalšími regionálními institucemi, jejímž cílem je znovu propojit města Freiberg, Most a Teplice po historické Moldavské dráze. O dostavbě chybějícího úseku Holzhau – Moldava se hovoří již více než 30 let. Díky intenzivní spolupráci obou stran se podařilo záměr posunout historicky nejblíže k cíli. Počátkem příštího roku bude saský ministr dopravy prezentovat v Teplicích studii proveditelnosti dostavby této unikátní krušnohorské železnice.

Zástupce primátora města Freiberg Steve Ittershagen prezentoval intenzivní práce na údržbě historických nádražních budov ve Freibergu, Muldě a Holzhau.

Na české straně se zatím připravuje pouze rekonstrukce nádraží v Teplicích z programu Brownfield. Na konci letních prázdnin však začal vznikat koncept péče také o další historické budovy na české straně. Jako pilotní projekt byl při jednání diskutován záměr rekonstrukce historického nádraží Louka u Litvínova.

Louka u Litvínova je křižovatkou Moldavské dráhy s návazností na Teplice a právě obnovovanou „Kozí dráhu“, která propojuje Most a Litvínov s tratí Teplice (Lesní brána) – Krupka – Telnice – Jílové – Děčín. Obě tyto trati spojují významné historické, přírodní a rekreační cíle Ústeckého kraje, včetně památek zapsaných na Seznam světového dědictví (UNESCO).

Předpokladem spuštění pilotního projektu je převod budovy historického nádraží Louka u Litvínova z majetku ČR - Správy železnic do majetku Ústeckého kraje. Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller o převod ministerstva dopravy a financí již oficiálně požádal.

Ústecký kraj má o budovu zájem pro víceúčelové využití v oblasti kultury a cestovního ruchu pro účely Oblastního muzea a galerie v Mostě. Jak uvedl náměstek hejtmana Jiří Řehák, Ústecký kraj považuje výše uvedenou iniciativu za perspektivní a významnou, avšak aktuálně nemá možnost vyčlenit prostředky na nákup budovy, proto předpokladem její záchrany a využití je bezúplatný převod na Ústecký kraj. Vlastní rekonstrukce by pak proběhla z evropských prostředků. Z oživení nádražní budovy a historické železniční trati bude Ústecký kraj do budoucna jednoznačně profitovat.

Účastníci pracovního jednání: (první řada zprava) Helena Veverková, Petra Konečná, Andrea Langhammerová, Marie Svačinová, Kamila Bláhová, Eva Kardová; (druhá řada zprava): Steve Ittershagen, Jan Setvák, Petr Fišer, Jiří Řehák, Michal Soukup. Foto: Steffen Ulbricht (město Olbernhau).

bottom of page