top of page

Připravuje se setkání se saským ministrem hospodářství v Teplicích

Petr Fišer

29.4.2021

I přes potíže způsobené pandemií covid-19 připravuje Nadační fond Moldavská dráha / Teplický Semmering setkání 19 českých a německých měst a obcí v trojúhelníku měst Teplice-Most-Freiberg. Na setkání bude diskutována dostavba úseku Holzhau-Moldava se saským státním ministrem Martinem Duligem.

19 měst a obcí se spolu s dalšími institucemi v regionu připojilo v září 2020 k II. česko-saské výzvě adresované právě ministru Martinu Duligovi. Cílem výzvy bylo urychlit vypracování studie proveditelnosti, aby saská strana mohla v dalším rozpočtovém období EU dosáhnout na evropské prostředky pro realizaci dostavby z nového programového období. Viz: http://krusnohorske-noviny.cz/Pub/MoldavskaDraha/Dokumenty/II.%20v%C3%BDzva%20-%202020-09-14.pdf

Setkání českých a německých starostů z příhraničních regionů se saským ministrem hospodářství se koná za účelem podpory přeshraničního znovupropojení železničních tratí a rozvoje přeshraniční spolupráce. Saský ministr příslušný pro oblasti hospodářství, práce a dopravy má v Teplicích představit výsledky studie proveditelnosti.

Akce by se měla stát milníkem v téměř 30leté iniciativě Euroregionu Krušnohoří pro znovupropojení železničních tratí Most-Freiberg. Znovupropojená železniční dráha má potenciál podpořit společné hospodářské a kulturní zájmy saských a českých obcí v jejím okolí.

Setkání v Teplicích by se mělo konat v září 2021. V případě, že by epidemická situace neumožnila včasné dokončení studie na saské straně, bude muset být setkání přesunuto na jaro 2022. O termínu konání se budou organizátoři s ministerstvem hospodářství radit letos v červnu.

Na fotografii účastníci pracovního setkání obcí, kraje a ministerstev s českým europoslancem Mgr. Tomášem Zdechovským a jeho saským kolegou Dr. Petrem Jahrem dne 3. 7. 2020.

bottom of page