top of page

Pozvánka na oslavu 130 let nádraží Louka u Litvínova

Nadační fond „Moldavská dráha / Teplický Semmering“

19. 9. 2023

V sobotu 30. 9. 2023 proběhne pod zastřešujícím titulem „Moldavská dráha žije!“ oslava 130. výročí od otevření nádraží v Louce u Litvínova. Bude spojen s V. oficiálním symbolickým znovupropojením Freiberské/Moldavské dráhy a II. česko-německým setkáním železničních spolků a přátel železnice.

Akce se koná pod záštitou Jiřího Řeháka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje pro kulturu a cestovní ruch, a pod patronací Oblastního muzea a galerie v Mostě, které začíná v historické budově zřizovat detašované pracoviště pro sbírky historické techniky a současně společenské a edukační centrum zaměřené na technické vzdělávání.


Program:

V 10:00 hod. bude program oslav „nádraží na křižovatce Moldavské a Kozí dráhy“ zahájen.

V 11:15 hod. proběhne přivítání německých hostů, kteří se k akci připojí v rámci již „V. oficiálního symbolického znovupropojení Freiberské a Moldavské dráhy“ a současně v rámci „II. česko-saského setkání železničních spolků a přátel železnice z Krušnohoří a Českého středohoří“.

Ve 12:00 hod. bude představena zakarpatská kuchyně v rámci pomyslné cesty železnicí bývalého Rakousko-Uherska - z Louky do Lembergu (Lvova).

Ve 13:00 hod. zazní k poobědové kávě písně teplické šansoniérky Hedy Trejtnarové.

Ve 14:00 hod. bude program patřit zejména dětem, které zabaví Divadlo na klice pohádkou „Co se nese po kolejích v lese“.

V 19:00 hod. začne závěrečný koncert německé rockové skupiny Adler Horst Kapelle.

Průběžně po celý den budou probíhat velkoplošné projekce s informacemi o českých a saských regionálních dráhách.

Na své si přijdou milovníci železnice, techniky, filatelisté i gurmáni.

Po celý den bude na nádraží probíhat zábavní a soutěžní program pro děti, při kterém se dozvědí mnoho zajímavostí o železnici a o jednotlivých stanicích Moldavské a Freiberské dráhy.


Program pro milovníky železnice
- informace o českých a saských regionálních dráhách
- ukázka zabezpečovacího zařízení Chornického železničního klubu
- prezentace modelového kolejiště Hora Sv. Šebestiána (Ústečtí modeláři usTTi.cz)
- nabídka železniční literatury

Pro milovníky techniky
- hasiči z SDH Louka u Litvínova
- radioamatéři z teplického hradu Doubravka
- ukázka vojenské techniky Klubu vojenské historie Osada, Litvínov

Pro děti
- celodenní zábavní a soutěžní program
- atrakce pro děti
- Divadlo Na klice
- malování na obličej

Pro filatelisty
- korespondenční lístek České pošty s přítiskem „Moldavská dráha žije!“
- vlaková pošta na Moldavu
- příležitostné razítko České pošty „Moldava – Moldavská dráha žije!“

Pro gurmány
- Baron-Czedik-BAR (koktejly pro děti i dospělé)
- piva z Moldavské / Freiberské dráhy
- zakarpatské speciality
- dolnouherské langoše
- latinskoamerická kuchyně – Mamarracha
- krušnohorské klobásy

Historické nádraží Louka u Litvínova bylo otevřeno v září 1893 (tedy před 130 lety). Leží na křižovatce Moldavské dráhy (Pražsko-Duchcovská dráha) a Kozí dráhy (Duchcovsko-Podmokelská dráha).

Nádraží vzniklo především pro zajištění dopravy uhlí jak v rámci českého vnitrozemí, tak směrem do Saska.

O vznik stanice se zasloužil baron Alois Czedik von Bründelsberg und Eysenberg, jehož rodina měla kořeny v Horním Litvínově. Mezi lety 1882 a 1884 byl generálním ředitelem Rakouských státních drah. Baron Czedik zavedl pásmové přepravní tarify a podporoval zestátňování soukromých železničních společností (tedy vykoupení soukromých drah státem). Vydal rovněž statut státních drah. Roku 1899 se stal předsedou společné komise obou komor Říšské rady pro kontrolu státního dluhu.

Akce se koná v rámci areálu nádraží Louka u Litvínova (ul. Nádražní č. p. 93).

Organizátoři akce:
Nadační fond Moldavská dráha / Teplický Semmering
Českojiřetínský spolek
IG Preßnitztalbahn, e.V.
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o.

Akci podpořili tito partneři:
Česko-německý fond budoucnosti
Město Most
MAS Naděje o.p.s. / Ústecký kraj
Nadační fond Moldavská dráha / Teplický Semmering
Ústecká komunitní nadace / Air Products
Město Litvínov
Město Košťany
Obec Louka u Litvínova
Sbor dobrovolných hasičů Louka u Litvínova

Partneři akce:
usTTi.cz - ústečtí železniční modeláři
Radioamatéři Teplice - Doubravka
Spolek přátel historie Litvínovska
Chornický železniční klub, z. s.
Manželé Našincovi - historické nádraží Dubí
KVH Osada, z. s.
Destinační agentura Krušné hory
Společnost LOKO-MOTIV
Spolek pro oživení Rieckenovy vily
Teplický spolek
Správa železnic, s. o.
České dráhy, a. s.


V případě zájmu Vám rádi poskytneme další informace:
Tel.: 736 505 227 (Petr Fišer), 607 065 640 (Jan Setvák)
E-mail: moldavska-draha@krusnohori.cz

bottom of page