top of page

Projekt „Nová socha pro Fláje“ končí i pokračuje zároveň

Českojiřetínský spolek

5. 8. 2023

Nová socha sv. Jana Křtitele, na jejímž vzniku pracuje výtvarnice Petra Wolfová, má připomenout patrona Flájí a Teplic. Plán Českojiřetínského spolku na dokončení sochy v roce 2021 však narušil dlouho trvající „lockdown“ i samotný pískovec pro sochu. V roce 2023 padlo rozhodnutí – sochy sv. Jana Křtitele budou dvě.

Nová socha pro Fláje měla být dokončena a slavnostně odhalena v sobotu 25. září 2021.

Problémy nastaly už po výběru kamene na podzim roku 2020, kdy byl kamenolom uzavřen kvůli onemocnění pracovníků virem covid-19. Kámen byl do Duchcova, kde socha vznikala, přivezen nakonec až v prosinci. Venkovní práce na soše taky mohly začít až na jaře 2021. Ještě při zahájení prací byla naděje, že se podaří sochu dokončit v termínu, což se nakonec kvůli „lockdownu“ v mezidobí ukázalo jako nereálné.

Na svěcení sochy patrona Flájí a Teplic se těšili nejen místní, ale i němečtí rodáci z Flájí, kteří se do Čech každoročně sjíždějí z celého Německa. Avšak „nedorazila-li“ socha v plánovaném termínu do Flájí, vypravili se zájemci za sochou na místo jejího vzniku – do Duchcova. Namísto jednoho česko-německého setkání proběhla taková česko-německá výprava hned dvakrát po sobě – v roce 2021 a 2022.

V roce 2022 bylo vydlážděno místo u přehradní hráze a čekalo se na dokončení sochy. Při sochání však výtvarnice postupně narážela na takové složení kamene, které ji nakonec donutilo se od původního modelu výrazněji odchýlit. Proto Českojiřetínský spolek po konzultaci s výtvarnicí, s Povodím Ohře a s Česko-německým fondem budoucnosti dohodl, že stávající dílo najde své místo v bývalém centru zrušené obce Fláje, v prostoru základů přesunutého kostela. Pro původně zamýšlené a připravené místo u přehradní hráze vznikne socha podle původního vzoru, avšak vytvořená jinou technologií.

Převoz a umístění pískovcové sochy do starý Flájích (stejně jako loni úpravu místa pro budoucí umístění sochy u přehradní hráze) zajistí stavební společnost BUVASTAV, s. r. o. z Lomu. Pískovcová socha bude na starých Flájích umístěna v průběhu srpna 2023.

Model sochy pro Fláje, podle níž začne jinou technologií vznikat druhá socha, je aktuálně vystaven v sakristii děkanského kostela sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí v Teplicích.

Projekt má mj. symbolicky propojit obě místa, která mají stejného patrona a zároveň byla už před téměř 100 lety spojena historickým vodovodem Fláje-Teplice. Na realizaci projektu se podílejí Českojiřetínský spolek (Fláje jsou dnes součástí Českého Jiřetína) a Teplický spolek. Oba spolky spolu úzce spolupracují v rámci týmu "Krušnohorské noviny / Erzgebirgs-Zeitung".

Foto: Zprava – výtvarnice Petra Volfová a jednatel společnosti BUVASTAV, s. r. o. Zdeněk Bureš.

Setkání s německými rodáky a výdeje spojené se vznikem sochy sv. Jana Křtitele podpořil Česko-německý fond budoucnosti. Více o projektu:
https://www.krusnohori.cz/nova-socha-pro-flaje

bottom of page