top of page

S vydáním nových cenin České pošty bude připomínán 3. rok Krušnohoří v UNESCO

Petr Fišer

9. 5. 2021

Vydání poštovních známek "Krušnohoří - UNESCO" a "Státní zámek Jezeří" doprovodí třetí rok od zápisu Krušnohoří na Seznam světového dědictví. Ten chtějí společně připomínat Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. společně s Krušnohorskými novinami, Euroregionem Krušnohoří a dalšími partnery.

Přesně za měsíc, 9. 6. 2021, vydá Česká pošta speciální aršík tematicky věnovaný zápisu Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO a současně státnímu zámku Jezeří.

Zámek, který se na tyčí na úpatí Krušných hor nad rozsáhlou měsíční krajinou po hnědouhelné těžbě, je už desítky let symbolem odporu občanů proti dlouhodobé devastaci přírody a krajiny severozápadních Čech.

Slavností představení poštovních známek na Jezeří, které bylo původně plánováno na letošní červenec, muselo být z důvodu protiepidemických opatření přesunuto na rok 2022.

Krušnohorské noviny se spolu s Montanregionem Krušné hory a Euroregionem Krušnohoří rozhodly od 6. července 2021 odstartovat „3. rok Krušnohoří na seznamu UNESCO“ speciální poštovní přepážkou zřízenou na zámku Jezeří ve spolupráci s Česko poštou a městem Horní Jiřetín. Zájemci budou moci přímo na místě získat nový aršík s krušnohorskou tématikou, speciální grafický list autorů poštovního aršíku - malíře Adolfa Absolona a rytce Martina Srba - a v neposlední řadě pak otisk speciálního poštovního razítka, které Česká pošta vyrobí k této příležitosti.

Podobně bude v červenci 2022 „třetí rok Krušnohoří na seznamu UNESCO“ akcí na zámku Jezeří ukončen. Očekává se přitom, že v té době se již bude moci Jezeřím rozeznít obnovená, téměř 200 let stará hornická opera „Der Bergmönch“.

bottom of page