top of page

Saští starostové žádají ministra o konferenci v Teplicích do poloviny září 2022

Petr Fišer

12. 6. 2022

V uplynulém týdnu odešla k rukám saského státního ministra Martina Duliga další zásadní výzva týkající se přeshraničního znovupropojení tratí Freiberg - Most / Teplice.

Propojení Freiberské dráhy s Moldavskou dráhou / Teplickým Semmeringem je přeshraničním tématem již po více než tři desítky let. Od roku 2018 spolupracují na české i saské straně zrcadlová zájmová uskupení, díky kterým se jednání výrazně zintenzivnila. Přesto však obě strany čekají už do roku 2019 na naplnění příslibu saského ministra dopravy Martina Duliga, který měl na konci roku 2021 osobně prezentovat studii proveditelnosti na dostavbu úseku Holzhau - Moldava. Studie však nebyla dodnes zveřejněna.

V uplynulém týdnu odešla k rukám saského státního ministra Martina Duliga další zásadní výzva. Zemský rada Středního Saska Matthias Damm a starostové zainteresovaných měst a obcí (Freiberg, Weißenborn, Lichtenberg, Mulda, Frauenstein a Rechenberg-Bienenmühle) vyzývají ministra dopravy, aby aby jim studii proveditelnosti neodkladně předložil a výsledky této studie nejpozději v polovině září prezentoval při III. česko-saské konferenci v Teplicích.

Zástupci regionu ministrovi připomínají nejen to, že saské obce dlouhodobě investují do související infrastruktury cestovního ruchu, ale i fakt, že železniční doprava je odpovědí na evropskou politiku ekologické dopravy. V neposlední řadě pak zdůrazňují, že znovupropojení trojúhelníku Freiberg-Most/Teplice je věcí česko-německého partnerství v duchu evropské spolupráce, a to jak v oblasti dopravní, tak i hospodářské a kulturní.

Aktivitu na saské straně zaštiťuje zástupce primátora města Freiberg a současně jednatel saského Montanregionu Krušnohoří Steve Johannes Ittershagen, který je od roku 2018 mluvčím zájmové skupiny "Freiberská dráha".


bottom of page