top of page

Saské obce tlačí na dostavbu úseku Holzhau-Moldava

Petr Fišer

13. 5. 2022

Rechenberská radnice hostila v pátek 13. května pracovní skupinu starostů saských obcí ležících podél Freiberské dráhy. Cílem jednání bylo sjednotit postup vůči drážďanskému ministerstvu dopravy. Saské obce nejsou spokojeny s rychlostí práce ministerstva na přípravě studie proveditelnosti. Studii k dostavbě slíbenou už v roce 2018 saské ministerstvo dopravy stále nepředložilo. Starostové chtějí do procesu vstoupit a jednání urychlit. Pozitivní výsledek přitom cítí i jako svůj závazek vůči české straně.

Na pozvání mluvčího zájmové skupiny Freiberská dráhy (Freiberger Muldentalbahn) Steva Johanna Ittershagena (CDU/CSU; zástupce primátora města Freiberg a jednatel saského Montanregionu Krušnohoří) proběhla na radnici saské obce Rechenberg-Bienenmühle zásadní schůzka, na kterou byli pozváni zástupci sedmi saských obcí propojených Freiberskou dráhou.

Starostové saských obcí znovu vyjádřili plnou podporu záměru dostavby úseku Holzhau-Moldava, které umožní obnovení vlakového provozu mezi městy Freiberg, Most a Teplice.

Saský ministr hospodářství Martin Dulig přislíbil vypracování studie proveditelnosti už 14. června 2019 při setkání s českým ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem. Dopisem z 15. července 2021 ujistil ministr Dulig české koordinátory (Nadační fond "Moldavská dráha / Teplický Semmering"), že bude výsledky studie osobně prezentovat při III. česko-německé konferenci ke znovupropojení tratí. Ta měla být svolána do Teplic už na podzim 2020. Studie však dosud předložena nebyla a plánovaný termín konference byl již poněkolikáté odložen.

"Propojení tratí je věcí hospodářské podpory pro krušnohorský region. Je v zájmu jak saské, tak české strany. Je však i otázkou kulturní a politickou, realizací evropské myšlenky vzájemného propojování dvou sousedících národů. Kdyby se neinvestovalo do dostavby, poškodilo by to dosavadní investice nejen v Sasku, ale i v Čechách," řekl Steve Ittershagen. Zdůraznil, že jednotlivé obce do objektů kolem dráhy investují průběžně - obce Rechenberg-Bienenmühle a Nassau do uzlových bodů lokální hromadné dopravy, nejzásadnější investice probíhá do rekonstrukce budovy nádraží ve Freibergu. Na české straně se po zastavení projektu obnovy moldavského nádraží připravuje zrcadlový projekt v Louce u Litvínova.

Saské obce žádají ministra o osobní projednání obsahu připravované studie se starosty všech dotčených obcí. Po projednání na úrovni saských obcí pak navrhují, aby byla dlouho odkládaná III. konference svolána na polovinu září 2022.

"Propojení Freiberské dráhy a Moldavské dráhy / Teplického Semmeringu je cíl, kterého dříve nebo později dosáhneme," ujistil přítomné Steve Ittershagen. V té souvislosti též informoval o probíhající jednáních s předsedou saské vlády Michaelem Kretschmerem (CDU/CSU).

Na podporu propojení organizuje v sobotu 10. září místní organizace Německé sociální demokracie (SPD Kreisverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) společný česko-německý pochod. Za stejnou stranu byl do saské vlády zvolen právě ministr dopravy Martin Dulig.

bottom of page