top of page

Stane se nádraží Louka u Litvínova zázemím mosteckého muzea?

Vlasta Mládková

10. 1. 2022

Na počátku roku 2022 vznikla pracovní skupina Ústeckého kraje, jejímž cílem je uvést v život záměr péče o nevyužívané nádražní budovy na historických železničních tratích na české straně Krušných hor. Výchozím tématem je Louka u Litvínova.

V úterý 4. ledna přivítal tým Inovačního centra Ústeckého kraje ve svých prostorách zástupce Krajského úřadu v Ústí n. L., Oblastního muzea a galerie v Mostě, Nadačního fondu Moldavská dráha / Teplický Semmering a Města Osek. Novou pracovní skupinu svolal náměstek hejtmana Ústeckého kraje Mgr. Jiří Řehák.

Hlavním tématem úvodního jednání byla nádražní budova Louka u Litvínova z roku 1893. Ta by se měla stát pilotním projektem komplexního záměru péče o nádraží na historických železničních tratích v českém Krušnohoří, tedy na tzv. Moldavské dráze a Kozí dráze. Právě v Louce se obě historické trati kříží.

Zmíněné dráhy spojují množství kulturních, přírodních a technických pamětihodností a procházejí krajinou, která je mimořádně atraktivní pro sport a turistiku. Propojují Krušné hory, Mosteckou pánev, Tiské stěny a České Středohoří. Kozí dráha prochází Krupkou, která byla zařazena na seznam Světové dědictví UNESCO. Moldavská dráha, která je mezi stávajícími turistickými tratěmi nejexponovanější turistickou linkou kraje, má navíc šanci na přeshraniční znovupropojení s městem Freiberg, které je rovněž zařazeno na seznam Světového dědictví. Obě historické dráhy jsou tak nejen prostředkem dopravy a odrazem historie regionu, ale též součástí cestovního ruchu s významným potenciálem do budoucna.

Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller požádal v listopadu 2021 Ministerstvo dopravy ČR o bezplatný převod památkově chráněného nádraží Louka u Litvínova do majetku Ústeckého kraje. Stanoviska došlá od ministerstva i Správy železnic jsou pozitivní.

Oblastní muzeum a galerie v Mostě jako hlavní cílový uživatel nádražní budovy deklarovalo připravenost k projednání a zpracování převodní dokumentace a přípravné studie pro cílové využití objektu.

Staniční budova Louka u Litvínova by měla být v první řadě využita jako depozitáře technických sbírek mosteckého muzea. Tím by se uvolnily prostory v hlavní budově v Mostě, které pak mohou sloužit návštěvníkům pro nové expozice a kulturní akce. Další část nádraží v Louce má pak posloužit pro technické vzdělávání dětí a mládeže, jako zázemí pro turistický ruch a v neposlední řadě jako komunitní centrum pro různé spolky.

Účastníci se shodli, že bezprostředně po spuštění přípravy projektu „Louka u Litvínova“ bude nezbytné detailně rozpracovat dlouhodobý výhled pro obě historické tratě a ve spolupráci s příslušnými odbory Ústeckého kraje (strategie, cestovní ruch, doprava, kultura atd.) jej implementovat do krajských strategických dokumentů.

Cílem koncepce péče o ohrožené historicky cenné objekty je jejich záchrana, zajištění investičních prostředků na jejich rekonstrukci, zajištění jejich rozvoje a plného využití při jejich finanční soběstačnosti.

bottom of page