top of page

Svěcení sochy na Flájích se posune na rok 2022

Vlasta Mládková

20. 8. 2021

Nová socha sv. Jana Křtitele, na jejímž vzniku pracuje výtvarnice Petra Wolfová, má připomenout patrona Flájí a Teplic. Plán Českojiřetínského spolku na dokončení sochy v roce 2021 však narušil dlouho trvající „lockdown“. Svěcení sochy se tak posune na rok 2022.

Nová socha pro Fláje měla být dokončena a slavnostně odhalena v sobotu 25. září 2021.

Problémy nastaly už po výběru kamene na podzim roku 2020, kdy byl kamenolom uzavřen kvůli onemocnění pracovníků virem covid-19. Kámen byl do Duchcova, kde socha vzniká, přivezen nakonec až v prosinci. Venkovní práce na soše taky mohly začít až na jaře 2021. Ještě při zahájení prací byla naděje, že se podaří sochu dokončit v termínu, což se nakonec kvůli „lockdownu“ v mezidobí ukázalo jako nereálné.

Na svěcení sochy patrona Flájí a Teplic se těšili nejen místní, ale i rodáci z Flájí, kteří se k této příležitosti do Čech sjíždějí z celého Německa. Avšak „nepřijde-li“ socha do Flájí, budou se muset Flájští vypravit za sochou až do místa jejího vzniku – do Duchcova.

V sobotu 25. září 2021, po česko-německé mši, kterou bude v přesunutém flájském kostele v Českém Jiřetíně celebrovat od 10 hod. litoměřický kanovník Mons. Karel Havelka za hudebního doprovodu teplického souboru Collegium hortense, se účastníci přesunou do výtvarné dílny Petry Wolfové, která se nachází v atriu duchcovského muzea.

Socha se dočká na Flájích svěcení v roce 2022.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni jak na společnou společnou česko-německou mši dne 25. září 2021, tak kdykoli k návštěvě Městského muzea v Duchcově, kde si mohou vznikající sochu pro Fláje prohlédnout.

Více o projektu: https://www.krusnohori.cz/nova-socha-pro-flaje

bottom of page