Svěcení sochy na Flájích se posune na rok 2022

Vlasta Mládková

20. 8. 2021

Nová socha sv. Jana Křtitele, na jejímž vzniku pracuje výtvarnice Petra Wolfová, má připomenout patrona Flájí a Teplic. Plán Českojiřetínského spolku na dokončení sochy v roce 2021 však narušil dlouho trvající „lockdown“. Svěcení sochy se tak posune na rok 2022.

Nová socha pro Fláje měla být dokončena a slavnostně odhalena v sobotu 25. září 2021.

Problémy nastaly už po výběru kamene na podzim roku 2020, kdy byl kamenolom uzavřen kvůli onemocnění pracovníků virem covid-19. Kámen byl do Duchcova, kde socha vzniká, přivezen nakonec až v prosinci. Venkovní práce na soše taky mohly začít až na jaře 2021. Ještě při zahájení prací byla naděje, že se podaří sochu dokončit v termínu, což se nakonec kvůli „lockdownu“ v mezidobí ukázalo jako nereálné.

Na svěcení sochy patrona Flájí a Teplic se těšili nejen místní, ale i rodáci z Flájí, kteří se k této příležitosti do Čech sjíždějí z celého Německa. Avšak „nepřijde-li“ socha do Flájí, budou se muset Flájští vypravit za sochou až do místa jejího vzniku – do Duchcova.

V sobotu 25. září 2021, po česko-německé mši, kterou bude v přesunutém flájském kostele v Českém Jiřetíně celebrovat od 10 hod. litoměřický kanovník Mons. Karel Havelka za hudebního doprovodu teplického souboru Collegium hortense, se účastníci přesunou do výtvarné dílny Petry Wolfové, která se nachází v atriu duchcovského muzea.

Socha se dočká na Flájích svěcení v roce 2022.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni jak na společnou společnou česko-německou mši dne 25. září 2021, tak kdykoli k návštěvě Městského muzea v Duchcově, kde si mohou vznikající sochu pro Fláje prohlédnout.

Více o projektu: https://www.krusnohori.cz/nova-socha-pro-flaje