top of page

Vážné obavy o budoucnost moldavského nádraží

Nadační fond "Moldavská dráha / Teplický Semmering"

19.6.2021

Starostka Moldavy Lenka Nováková poskytla informace, které byl nucen si Nadační fond "Moldavská dráha / Teplický Semmering" vyžádat podle informačního zákona. Obcí předložené informace vzbuzují vážné obavy o osud moldavského nádraží.

Nádraží Moldava v Krušných horách se nachází uprostřed historické trati Teplice/Most-Freiberg. Trať plně zprovozněná v roce 1885 - v té době pro dopravu uhlí - dnes představuje turisticky významnou tepnu mezi Čechami (Mosteckem a Teplickem, s přímým napojením na Ústecko a Děčínsko) a středním Saskem. A to i přesto, že na saské straně chybí od konce války osmikilometrový úsek (Holzhau-Moldava). Od roku 2018 probíhají intenzivní jednání o znovupropojení Freiberské a Moldavské dráhy.

Saské obce intenzivně pracují na rekonstrukci historických nádraží na své straně. Své nádraží opravuje město Freiberg, zřízení dopravního uzlu chystá Mulda, vznikly nové zastávky v Bienenmühle a Rechenbergu. Do budoucna se chystá rekonstrukce nádraží v Holzhau. Saské obce se tak připravuji na budoucí příliv turistů po znovupropojení tratí. Na české straně byl ohlášen projekt rekonstrukce nádraží v Teplicích, měl by být dokončen do roku 2024.

Aktuální snahy o získání prostředků na rekonstrukci nádraží na Moldavě započaly v roce 2018. Po volebních peripetiích v příhraniční obci, kde žaloba na neplatnost voleb patří už k místnímu koloritu, dospěly v prosinci 2020 k přidělení štědré státní dotace ve výši 50 miliónu Kč (95 % nákladů). Dotaci na své náklady zajistil Nadační fond "Moldavská dráha / Teplický Semmering", příjemcem dotace je obec Moldava.

Po slibném rozjezdu projektu však v zastupitelstvu Moldavy opět došlo převážení hlasů místních podnikatelů, kteří rekonstrukci nádraží nepodporují. Zastupitelé Jakub Pěkný (majitel s nádražím sousedícího turistického komplexu - penzionu Florian a Restaurace U Hanky), Jaroslav Pok a Iveta Boudišová (majitelé hotelu Ján), stejně jako starostka Lenka Nováková a čerstvě jmenovaný místostarosta Vojtěch Kužel dali 6. dubna 2021 projektu rekonstrukce nádraží "stop". Obrátili se i zády k poskytovateli dotace - Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. S ministerstvem přestali komunikovat.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které v prosinci 2021 alokovalo Moldavě částku 50 miliónů Kč, marně čeká na zprávy z Moldavy. V této chvíli je zřejmé, Moldava dotaci nevyčerpá. O to smutnější je, že obec Moldava svůj negativní postoj Ministerstvu průmyslu a obchodu oficiálně nesdělila. Částka, kterou stát alokoval Moldavě, tak nebude moci být přidělena jiné obci v ČR. V rámci ministerského programu "Brownfield" alokovaná finanční suma nenávratně propadne. Přitom - aby mohla Moldava získat alokaci 50 mil. Kč - muselo ministerstvo zamítnout dva jiné projekty z Moravskoslezského kraje.

Není to bohužel poprvé, kdy Moldava alokovanou státní pomoc zhatila.

Ze stejného programu, jako Moldava, získala prostředky obec Hrobčice. V tomto případě šlo o opravu mirošovické tvrze - objekt, který je s nádražím Moldava srovnatelný. Hrobiče v pátek 18. června 2021 opravu místní tvrze zahájily. Tato obec v Českém středohoří, s daleko nižším turistickým potenciálem, než kterým disponuje Moldava, získala přitom z programu MPO ČR částku nižší. Lidé ve vedení Moldavy, která získala dotaci v maximální výši, tvrdí, že je pro program pro obec nevýhodný.

bottom of page