top of page

Vítězové soutěže "Sůl včera a dnes" převzali ceny za práce o Staré solné stezce Halle-Praha

PhDr. Marie Svačinová

9. 11. 2022

Partnerský spolek Litvínov ukončuje další přeshraniční projekt. Tentokrát si s partnerským městem Lößnitz připomněl 10. výročí založení mezinárodního spolku „Stará solná stezka Halle-Praha“.

Česko-německý spolek, u jehož vzniku stál mimo jiné také Partnerský spolek Litvínov, si v roce 2010 předsevzal udržovat a rozvíjet tradici historických obchodních cest mezi Německem a Čechami. Tyto tradice nacházejí zvláště na německé straně odezvu nejen u vlastivědců, ale zejména v cestovním ruchu. Kvůli omezení v době coronaviru nebylo možné v roce 2020 kulaté výročí řádně oslavit. Proto byl projekt „Stará solná stezka Halle-Praha - 10+1 rok“ spuštěn o rok později, po uvolnění a obnovení pohybu přes hranice. Projekt letos úspěšně vrcholí.

Německým partnerem projektu je krušnohorské město Lößnitz, které velmi dbá na svou solnařskou tradici. V rámci společného projektu si oba partneři předsevzali přiblížit široké veřejnosti historii solné stezky jako důležité evropské obchodní cesty, která Litvínovskem historicky procházela. Projekt byl zvláště zaměřen na mladou generaci na obou stranách hranice. Partneři projektu připravili soutěž pro mládež - žáky základních a středních škol. Ocenění nejlepších prací je součástí výročního setkání konaného dne 9. listopadu 2022 na Lesné v Krušných horách. Sama Lesná je rovněž součástí trasy této historické obchodní cesty, zde konkrétně se nacházelo historické překladiště soli, solnou tradici se zde nepřímo připomínají mj. při každoročním „SherpaCupu“.

Projekt mohl být uskutečněn díky Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří a Česko-německému fondu budoucnosti.

Na projektu participovaly rovněž Krušnohorské noviny / Erzgebirgs-Zeitung, vlastivědné periodikum s tradicí od roku 1880, jejichž současná redakce, stejně jako Partnerský spolek Litvínov, pracuje na Valdštejnském zámku v Litvínově.

bottom of page