top of page

Vypořádání sbírky na rekonstrukci moldavského nádraží

Nadační fond "Moldavská dráha / Teplický Semmering"

11.7.2021

Nadační fond pozastavil a vypořádal sbírku pro obec Moldava na rekonstrukci nádražní budovy.

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce Moldava dne 29. června 2021 odmítlo přijmout od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR dotaci 50 mil. Kč (95 % nákladů) na rekonstrukci historické nádražní budovy, postrádají podpůrné aktivity Nadačního fondu „Moldavská dráha / Teplický Semmering“ pro obec Moldava nadále smyslu.

Dne 1. července 2021 pozastavil nadační fond sbírku na dofinancování 5% podílu obce Moldava a zahájil vypořádání sbírky.

Dary došlé na účet nadačního fondu bezhotovostními úhradami byly k 10. červenci 2021 vráceny.

Výjimku tvoří jeden příspěvek ve výši 1000,- Kč, složený na účet nadačního fondu dne 12. 1. 2021 poštovní složenkou. Nadační fond požádal Českou poštu o sdělení kontaktních údajů dárkyně; současně dárkyni prostřednictvím sociální sítě Facebook požádal, aby nadační fond kontaktovala.

Vzhledem k negativním signálům, které nadační fond zaznamenával ze strany vedení obce Moldava od počátku roku 2021, nebyla z opatrnosti zahájena sbírka prostřednictvím pokladniček, proto není třeba hotovostní dary vypořádávat. Ze stejného důvodu nadační fond pozdržel podpis smlouvy s energetickým koncernem ČEZ na vyplacení schváleného příspěvek ve výši 200.000,- Kč. Vypořádání schváleného příspěvku ČEZ projedná nadační fond s poskytovatelem a Ústeckým krajem.

Na výslovné přání dárců - bývalých starostů obce Moldava Marcela Münzbergera a Michala Cuce, bývalé místostarostky obce Moldava Evy Kardové, českého dárce Miroslava Černého a německého dárce Thomase Webera, zůstávají jejich příspěvky nadále uloženy na sbírkovém účtu pro aktivity nadačního fondu spojené se znovupropojením Moldavské a Freiberské dráhy a dalšími objekty na Moldavské dráze.

Náhled na transparentní účet: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=135444135

bottom of page