top of page

Vzniká film o historii a současnosti sklářství na česko-saském pomezí

Jan Setvák

17.6.2021

Ve středu 16. června 2021 zahájil práci projektový tým pro tvorbu dokumentárního filmu "Středověké sklárny a výroba skla v současnosti na česko-saském pomezí". Nositelem projektu je město Dubí.

Ve středu 16. června 2021 byl odstartován projekt města Dubí a jeho partnerské saské obce Bannewitz „Středověké sklárny a výroba skla v současnosti na česko-saském pomezí“.

V obecném povědomí byly dříve za významné sklářské oblasti považovány Lužické hory, Jizerské hory a Krkonoše. Dnes však víme, že k nim patří též Krušné hory.

Díky systematickým vykopávkám Dr. Evy Černé z Archeologického ústavu severozápadních Čech v 70. a 80. letech 20. století byly získány nové poznatky o středověké výrobě skla v regionu. Ukázalo se, že počátky výroby užitkového skla v Krušnohoří sahají do hluboké minulosti, do dob prvního osidlování horských hřebenů.

V rámci projektu vznikne ve spolupráci s Dr. Evou Černou a odborníky ze saské strany česko-německý dokumentární film v kvalitě pro televizní vysílání.

Na projektu společně pracují Českojiřetínský spolek a studia Ponte records Miroslava Kuželky a MS Production Martina Studeckého z Mostu. V tomto týmu vznikla od roku 2011 již řada kvalitních dokumentů o historii regionu.

Projekt by měl přispět k popularizaci historické sklářské výroby zejména na Teplicku, jeho středověkých kořenů i současnosti. V Dubí např. dodnes probíhá výroba obalového skla, a to pod akciovou společností O-I Manufacturing Czech Republic, která dodnes běžně používá svůj historický název továrny "Rudolfova huť". Film bude využit mimo jiné k podpoře regionálního cestovního ruchu.

Projekt byl podpořen Fondem malých projektů Euroregionu Labe / Elbe.


Fotografie: Dr. Eva Černá z Archeologického ústavu severozápadních Čech představuje dokumentačnímu týmu – Martinu Studeckému (uprostřed) a Miroslavu Kuželkovi (vpravo) – nejstarší nálezy skla vyrobeného v regionu v době středověku (foto: Petr Fišer)

bottom of page