top of page

Vznikl Spolek pro oživení Rieckenovy vily - rozpadající se kulturní památka má šanci na oživení

Českojiřetínský spolek

16. 6. 2023

Památkovým zákonem sice chráněná, přesto rozpadající se Rieckenova vila v Litvínově-Šumné má naději na budoucnost. Snaží se o to skupina mladých lidí, která po čtyřech měsících intenzivní práce v památkovém objektu založila spolek.

Továrnická vila textilní firmy Marbach a Riecken v šumenském údolí, přímo na úpatí Krušných hor, je známá svou památkovou hodnotou. Již na přelomu 19. a 20. století vybavená nejmodernějšími výdobytky techniky, vyzdobená krásnými vitrážemi, štuky a dřevěným obložením je inspirací také pro současné vyznavače designu. Přesto se v posledních letech stala cílem nájezdů narkomanů a zlodějů, které jejímu vlastníkovi přerostly přes hlavu. Ochraně vily nepomohly ani univerzitní publikace ani výstavy propagující její památkovou hodnotu.

V únoru 2023 navštívila redakční radu Krušnohorských noviny skupina mladých lidí s nápadem na záchranu cenných vitráží.

„V krátké době se prostřednictvím týmu Krušnohorských novin podařilo dojednat se zástupcem vlastníka režim spolupráce. Záchrana vitráží byla prvním krokem - ty, které nebyly dosud ukradeny nebo zničeny, byly sejmuty a převezeny do mosteckého muzea jako zápůjčka pro výstavní účely. Následně proběhlo základní zabezpečení objektu proti vstupu zlodějů a vandalů. Kontinuálně probíhají vyklízecí a zabezpečovací práce,“ řekl předseda nově vzniklého spolku Petr Adler.

O cílech spolku jeho místopředseda Lukáš Rychecký řekl: „Jako spolek můžeme na vile po dohodě s majitelem provádět různé drobnější opravy, vyklízecí práce, záchranu cenných prvků, zabezpečení apod. Výhledově chystáme i akce pro veřejnost, např. výstavu urbexových fotografií. Nemáme však ambici vilu zrekonstruovat – taková akce by si vyžádala investici v řádu desítek milionů, což je zcela mimo naše možnosti. Přesto považujeme za důležité v co největší možné míře zpomalit její chátrání, aby byla zachována pro budoucí generace.“

Nový "Spolek pro oživení Rieckenovy vily - pobočný spolek Českojiřetínského spolku" byl založen 1. června 2023 a do spolkového rejstříku zapsán 14. června 2023.

Odkaz na spolkový rejstřík: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1207123&typ=PLATNY

bottom of page