top of page

Zemřela Brigita Janovská

Teplický spolek / Teplitzer Verein

6. 3. 2024 (aktualizováno)

Svůj život zasvětila česko-německým vztahům a sociální práci.

Ve středu 6. března 2024 nás navždy opustila spoluzakladatelka Teplického spolku paní Brigita Janovská.

Rodačka z Lomu u Mostu se po většinu svého života angažovala v aktivitách pro rozvoj česko-německých vztahů jako překladatelka i jako iniciátorka řady projektů zejména na Bílinsku, Mostecku a Teplicku. V 90. letech pracovala pro Euroregion Krušnohoří.

Osmnáct let spolupracovala se starostkou obce Hrobčice Janou Syslovou na příkladné obnově obce jako koordinátorka a manažerka přeshraničních kontaktů.

Velmi intenzivně se angažovala v Charitě Most (dříve Oblastní charita Most), neziskové humanitární organizaci zřízené litoměřickým biskupem v roce 2000, která je jako součást sdružení Charita Česká republika územní složkou Diecézní charity v Litoměřicích.

Za svůj přínos společnosti získala putovní cenu Zlatá holubice míru. Tuto prestižní světovou cenu za zásluhy o porozumění mezi národy předala v roce 2015 teplickému salesiánovi P. Benno Benešovi, ten ji v roce 2017 předal v Litvínově týmu Televize Noe. Cena vznikla v roce 2008 k 60. výročí vyhlášení Charty OSN a Všeobecné deklarace lidských práv.

Brigita Janovská by za necelý měsíc oslavila 80. narozeniny.

Poslední rozloučení se koná v úterý 12. 3. 2024 ve 13:30 hod. v obřadní síni Kostelního hřbitova v Mostě.

+ R.I.P.


Foto: Brigita Janovská na tříkrálovém setkání Krušnohorských novin / Erzgebirgs-Zeitung, 2022; autorka: Alena Pavlíková

bottom of page