logo_ceskojiretinsky_spolek.png


KRUŠNOHOŘÍ.cz

kraj, který rozkvétá pod rukama

 
 
KRUŠNOHOŘÍ ŽIJE!

Jsme lidé z hor i z podhůří, kteří mají rádi svůj domov.

 

Vážíme si dědictví po předchozích generacích a snažíme se přispívat k jeho zachování a rozvoji.

Navazujeme na dlouhou tradici spolkové činnosti a převzali jsme štafetu vydávání Krušnohorských novin.

AKTUALITY

III. česko-německá konference ke znovupropojení tratí Freiberg-Most/Teplice

Studie proveditelnosti na dostavbu přeshraničního úseku Holzhau - Moldava v Krušných horách je po třech letech připravena k projednání. Podmínky pro obnovení mezinárodního provozu na Freiberské a Moldavské dráze budou diskutovány 29. listopadu 2022 v Krušnohorském divadle v Teplicích.

Image-empty-state.png

23. 11. 2022

Jaroslav Beneš o historii finanční stráže

V pondělí 12. prosince 2022 od 17 hodin se ve Studiu3 Ponte Records v Mostě koná přednáška o historii finanční stráže. Přednáší spolupracovník Krušnohorských novin.

Image-empty-state.png

22. 11. 2022

Vítězové soutěže "Sůl včera a dnes" převzali ceny za práce o Staré solné stezce Halle-Praha

Partnerský spolek Litvínov ukončuje další přeshraniční projekt. Tentokrát si s partnerským městem Lößnitz připomněl 10. výročí založení mezinárodního spolku „Stará solná stezka Halle-Praha“.

Image-empty-state.png

9. 11. 2022

Benno - člověk mezi lidmi

Nový dokumentární snímek připomíná oseckého rodáka P. Benna Beneše SDB – člověka, který celý svůj život zasvětil dobrým vztahům mezi lidmi a dobrému dílu. Na srdci mu obzvláště leželo uzdravování vztahů mezi Čechy, Němci a Židy, ale zanechal mimo jiné nesmazatelnou stopu také v Bulharsku.

Image-empty-state.png

4. 11. 2022

IV. symbolické znovupropojení Moldavské a Freiberské dráhy

Na podporu iniciativ reálného znovupropojení měst Freiberg, Most a Teplice dostavbou železničního úseku Holzhau-Moldava jsou lidé z obou stran česko-německé hranice zváni v pořadí již na IV. symbolické znovupropojení. To tentokrát proběhne v sobotu 20. srpna 2022 v Oseku.

Image-empty-state.png

25. 7. 2022

Zemřela princezna Elmira Saská

Princezna Elmira, manželka nejmladšího vnuka Friedricha Augusta III., posledního krále Saska, zemřela. Elmira Saská patřila k podporovatelům znovupropojení Freiberské a Moldavské dráhy.

Image-empty-state.png

15. 6. 2022