top of page

Nakladatel
 

logo_eysenberg_barva.png

Eysenberg ERZ, s. r. o., nakladatel Krušnohorských novin / Erzgebirgs-Zeitung, realizoval projekt (registrační číslo: 0380000947; název:

Krušnohorské noviny / Erzgebirgs-Zeitung), který je s ohledem na specifičnost tradičního produktu zaměřený na revizi jeho textového a grafického pojetí, cenotvorby a zejména pak analýzu změn prostředí a optimalizace distribučních cest pro efektivnější prodej po změnách distribučního prostředí v ČR.

 

Projekt byl financován Evropskou unií – Next Generation EU.

bottom of page