top of page

Obálka prvního dne vydání známky České pošty "Vlčí jáma (Krušné hory v UNESCO)". 

 

Vlčí jámy jsou přírodní památkou v Krušných horách a skládají se z Vlčí a Ledové jámy. Vlčí jáma není dílem přírody, vznikla při těžbě cínu. V poddolované oblasti se propadly stropy štol dolu Wolfgang, čímž vznikla obrovská propadlina, kterou lidé později nazvali Vlčí jámou. Pozůstatky obou dolů jsou památkově chráněné.
 

Známka je součástí aršíku, který připomíná hornický region Erzgebirge/Krušnohoří a jeho historického dědictví. Tento významný region byl v červenci 2019 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Důvodem k zapsání bylo spojení 17 německých a 5 českých lokalit a památek tohoto regionu, které společně reprezentují hornické historické dědictví. Region Erzgebirge/Krušnohoří byl po dobu 800 let zásadně a nesmazatelně formován nepřetržitou těžbou různých kovů (od 12. století až po 20. století). Bohaté nálezy, především stříbra, cínu, kobaltu a uranu, utvářely celý region a současně připravovaly cestu pro průkopnické objevy a vynálezy, jež významně ovlivnily vývoj jiných hornických regionů po celém světě.

FDC Vlčí jáma (Krušné hory v UNESCO)

150,00 KčCena
    bottom of page