top of page

Desáté číslo Krušnohorských novin

 

Obsah čísla:

 • Zemědělská tragedie českého severozápadu
 • Ruští zajatci v Mostě
 • Rekultivace v Podkrušnohoří – naděje pro budoucnost
 • „Akce K“ a „Akce Ř“ – počátek pronásledování příslušníků katolických řádů v komunistickém Československu
 • Podílel se podkrušnohorský klášter na vydání arménských knih v Amsterdamu?
 • Benno Beneš – salesián, kněz
 • Duchcovsko-podmokelská dráha
 • Příběhy z Kozí dráhy
 • Ke stopadesátinám dostane Kozí dráha obnovený provoz
 • Češi a Němci se sešli na III. oficiálním symbolickém propojení Freiberské a Moldavské dráhy
 • Jiskra naděje pro moldavské nádraží opět pohasla, realizační tým v činnosti přesto pokračuje
 • Z Krušnohoří se i dnes vytrácejí architektonické perly
 • Křížky v Krásném Lese
 • Krušnohoří je i v roce 2021 motivem oficiálních cenin České pošty
 • Vlčí jámy na Blatenském vrchu
 • Čolek hranatý – zoologický poklad Krušných hor
 • Vzpomínky na staré mostecké tramvaje
 • Fotografická soutěž
 • Českojiřetínský spolek oslavil své decennium
 • Vznikl Teplický spolek

Krušnohorské noviny 01/2021

69,00 KčCena
  bottom of page