top of page

Unikátní kniha věnovaná slavným mineralogickým lokalitám Krušných hor. 


První část představované knihy podává stručný úvod do prehistorie dolování a geologickou charakteristiku celé oblasti. Následují bloky věnované jednotlivým lokalitám – Krupce, Cínovci a Moldavě. U každé z nich jsou prezentovány historie hornických aktivit, ložiskově-geologické poměry a popis všech zjištěných minerálů. Celkově se jedná o více než dvě stovky druhů, včetně těch, které byly nově zjištěny v rámci revize starších vzorků provedené při přípravě této publikace. Po tomto hlavním bloku následuje kapitola věnovaná historii mineralogického bádání v oblasti Krupky a Cínovce do konce 19. století a stručné představení minerálů daných lokalit ze sbírek Národního muzea v Praze. Nechybí tu ani medailonky významných badatelů a sběratelů minerálu, kteří se věnovali tomuto regionu, rozsáhlý seznam použité literatury, rejstříky a anglické resumé včetně anglických popisků fotografií a grafů. 


Texty doplňuje velký počet historických i současných fotografií dolů, důlních areálů, podzemí a pozůstatků po dávné i nedávné těžební činnosti včetně fotodokumentace historických artefaktů apod. Těžištěm knihy je pak několik stovek kvalitních barevných fotografií zdejších minerálů z muzejních i soukromých sbírek. Nechybí zde originální důlně-geologické mapy všech tří revírů včetně řezů, které byly nově sestaveny na základě studia řady nepublikovaných zpráv a posudků.

Kniha vznikla jako soukromý projekt výše uvedených autorů, kteří knihu napsali, graficky sestavili, většinu fotografií nafotili a náklad s přispěním sponzorů z vlastních prostředků i zaplatili. Vznik knihy provázely problémy s nedostatkem papíru i s několikerým navýšením celkových výrobních nákladů, které se bohužel promítly i do prodejní ceny publikace (1650,-Kč).   

 

Knihu velkého formátu (30 x 23 cm), která je vytištěna na kvalitním křídovém papíru, tvoří cca 650 stran, cca 850 mapek, plánů, historických fotografií a pohlednic, a také stovky fotografií minerálů z Krupky, Cínovce a Moldavy. 

Nerostné bohatství Krupky, Cínovce a Moldavy

1 650,00 KčCena
Vyprodáno
    bottom of page