top of page

K 1. lednu 2024 se spouští česko-německý projekt „Železnice spojuje!“

Ústecký kraj rozhodl odstartovat projekt Oblastního muzea a galerie v Mostě se saským a českým Montanregionem Krušnohoří pro podporu Moldavské a Freiberské dráhy.

Projekt „Železnice spojuje! / Die Eisenbahn verbindet!“ se zabývá několika vzájemně souvisejícími aspekty.V rámci projektu vznikne základní dokumentace železničních objektů a souvisejících technických kulturních památek na obou stranách hranice, která zahrne také průmyslové stavby dotvářející charakter regionu. Současně bude provedena expertíza právních a majetkových poměrů pozemků na sneseném úseku železniční trati Holzhau-Moldava.Výsledkem analýzy bude jednotný návrh na zvelebení nevyužívaných objektů na obou stranách hranice a jejich zapojení do regionálního cestovního ruchu.Projekt zajistí pokračování spolupráce českých a saských obcí, Ústeckého kraje, saských zemských okresů a dalších institucí, která už od roku 2018 jednotně směřuje ke znovupropojení obou tratí.Formou propagace a edukační činnosti si klade projekt za cíl dlouhodobě podporovat historické pojetí přeshraniční dráhy jako jednoho celku také pro budoucnost.Zapojení saského a českého Montanregionu do projektu souvisí se skutečností, že Moldavská/ Freiberská železnice zajišťovala od roku 1885 do konce 2. světové války přísun severočeského uhlí pro jedno z nejdůležitějších montánně-historických center v Krušných horách – stříbrné město Freiberg.Projekt byl projednán na listopadovém zasedání Monitorovacího výboru Interreg Sachsen - Tschechien 2021 –2027. Ačkoli se konečné schválení projektu očekává začátkem roku 2024, byl již dán signál k možnosti tento projekt zahájit k plánovanému datu 1. 1. 2024.

bottom of page