top of page


TEPLICKÝ SPOLEK
 

Realizujeme projekty pro rozvoj regionu

logo_ceskojiretinsky_spolek.png
TS-TV_znak_-_barva_-_png.png
  • Facebook

V pátek 19. 2. 2021 byl 21 zakladateli ustaven Teplický spolek.

Nový spolek vychází z koncepce Českojiřetínského spolku, který letos oslaví 10 let své bohaté činnosti v regionu. Oba spolky volně navazují na činnost Severočeského svazu horských spolků založeného v roce 1882 v Karlových Varech, který od roku 1885 sídlil v Mostě a Litvínově a roku 1887 v Teplicích. Svaz spolků spojoval zájem o historii a kulturní dědictví regionu, přírodní bohatství a turistiku a v neposlední řadě zájem o podporu místního hospodářství.  

Jedním z projektů, který novodobé spolky a historický svaz propojuje, je titul Krušnohorské noviny („Erzgebirgs-Zeitung“), vlastivědný časopis pro Krušnohoří a České středohoří, který Severočeský svaz horských spolků zaštiťoval svou redakcí v Teplicích-Šanově až do roku 1943. O obnovené vydání historické titulu se od května 2015 spolu se saským partnerem stará Českojiřetínský spolek. Teplický spolek se zapojuje do tohoto vydavatelského projektu.

 

Mezi zakládajícími členy nového Teplického spolku je Hana Truncová (96 let), čestná občanka města Teplice a pamětnice historické redakce Krušnohorských novin – studentka posledního šéfredaktora Dr. Gustava Müllera, profesora Obchodní akademie v Teplicích. Dalším z veřejně činných spoluzakladatelů spolku je Gerhard Tschunko, čestný předseda horolezeckého oddílu TJ Lokomotiva Teplice, účastník výpravy na Špicberky (1968), při které byl jeden z dosažených vrcholků pojmenován právě po městě Teplice. Zakládající členové mají široký generační záběr, nejmladšímu zakládajícímu členu spolku je 17 let.

 

Předsedkyní nově založeného Teplického spolku byla zvolena Eva Kardová z Moldavy, která se dlouhodobě angažuje v aktivitách pro zachování a rozvoj Teplického Semmeringu (Moldavské dráhy). V radě spolku spolupracuje mimo jiné s Dagmar Lechovou – její rodina – Dykastovi z Teplic – provozovala od konce 19. století oblíbenou nádražní restauraci na Moldavě, která fungovala ještě do nedávné doby. Jedním z cílů činnosti nového spolku je podpora úsilí Nadačního fondu Moldavská dráha / Teplický Semmering, který je koordinátorem aktivit pro znoupropojení Moldavské a Freiberské dráhy.

 

Teplický spolek chce při své vlastivědné činnosti připomínat práci osob, které se zasloužily o obrodu a rozvoj regionu. První z těchto projektů bude věnován teplickému knězi P. Bennovi Benešovi, rodákovi z Oseka.

Teplický spolek ve svých stanovách přijal znak, který volně vychází z historického znaku města Teplice (v modrém štítě pod zlatou hlavou se třemi modrými vlnitými kůly červený převázaný tlapatý kříž ve zlaté míse). Autorem znaku spolku je heraldik Mgr. Jan Tejkal.

20210219_163328.jpg
20210219_170834.jpg
20210219_180715.jpg

 

IMPRESSUM

Teplický spolek – spolek pro oživení Krušnohoří a Českého středohoří

Teplitzer Verein – Verein zur Belebung der Region Erzgebirge und Böhmisches Mittelgebirge

 

Sídlo: Svatopluka Čecha 1362/9, 415 01 Teplice

E-mail: teplice@krusnohori.cz

Telefon:  (+420) 737 900 756

Datová schránka:  sgpcpnq

 

Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce číslo 12965

IČO: 09983201

DIČ: nejsme plátcem DPH

 

Bankovní spojení (CZK):

Číslo účtu: 2301949956 / 2010

IBAN: CZ9220100000002301949956

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

bottom of page