top of page

 

OSLAVILI JSME 10 LET

Českojiřetínský spolek

2011  2021

jiretinsky.png
logo_ceskojiretinsky_spolek.png
Projekty

 

PROJEKTY

Galerie nejvýznamnějších projektů, které jsme realizovali za 10 let naší existence.

                                                                                                                                               Další >

Částečná oprava Flájského plavebního kanálu (Fláje - Clausnitz)

Částečná rekonstrukce nejstaršího plavebního kanálu v Čechách a zřízení přeshraniční naučené stezky byl první projekt, kterým v roce 2011 zformován Českojiřetínský spolek. 

Plavební kanál vedoucí z Flájí do německého Clausnitz vybudovaný mezi lety 1624 - 1629 je svědectvím měřičského a stavitelského umění lidí z Krušných hor z doby Třicetileté války. Kanál sloužil pro plavení dřeva do Freibergu až do konce 19. století. Od konce 19. a v průběhu 20. století byly části kanálu zemědělci a lesníky postupně zasypávány. Po roce 2000 došlo nevhodnými zásahy v poslední funkční části kanálu nad Českým Jiřetínem k narušení hráze a ke kritickému šíření nátrže, která po několik let znemožňovala kanál využívat jako bezpečnou turistickou stezku.

Aby bylo zabráněno zkáze unikátního díla, bylo třeba provést jeho částečnou rekonstrukci, zviditelnění dřívějšího technického vybavení (zejména výpustí) a zajištění přeshraniční průchodnosti koruny náspu jako turistické stezky.

Díky kontaktům občanům Českého Jiřetína s německým domovským spolkem z Rechenbergu-Bienemühle (Heimatgeschichtsverein Rechenberg-Bienenmühle) a aktivitě tehdejšího revírníka Ing. Aleše Kilba byl v roce 2011 zprostředkován první kontakt mezi německou stranou a státním podnikem Lesy České republiky, vlastníkem většiny pozemků, na kterých se kanál na české straně nachází.

 

V roce 2012 byl schválen projekt českých a německých partnerů z programu Cíl 3 / Ziel 3 Evropské unie. Projekt byl úspěšně ukončen v 5. července 2013 slavnostním otevřením nové hraničního mostu přes hraniční Bystrý potok (Grenzbach). Tím vznikla nová 18 km dlouhá přeshraniční naučná stezka.

Ještě před vznikem Českojiřetínského spolku se jeho současní členové podíleli na publikaci a propagaci práce Mgr. Zdeňka Bárty: Plavební kanál Fláje–Clausnitz v Krušných horách (1999)

V roce 2013 spolupracoval Českojiřetínský spolek na vzniku publikace "Dřevo pro Freiberg - stříbro pro Drážďany, Flájský plavební kanál  od Flájské přehrady až k ústí do Freiberské Muldy"  / Holz für Freiberg - Silber für Dresden - Die Neugrabenflöße von Fláje nach Clausnitz in die Freiberger Mulde. 

                                                                                                                                                Další >

bottom of page