top of page
logo_ceskojiretinsky_spolek.png


KRUŠNOHOŘÍ.cz

kraj, který rozkvétá pod rukama

MENU
e-shop
KRUŠNOHOŘÍ ŽIJE!

Jsme lidé z hor i z podhůří, kteří mají rádi svůj domov.

 

Vážíme si dědictví po předchozích generacích a snažíme se přispívat k jeho zachování a rozvoji.

Navazujeme na dlouhou tradici spolkové činnosti a převzali jsme štafetu vydávání Krušnohorských novin.

AKTUALITY

Česko-saské aktivity pro záchranu a využití drážních objektů

Für Deutsch bitte nach unten scrollen.

Po roce příprav se rozjíždí projekt záchrany historického nádraží Louka u Litvínova. Nemá však zůstat jen u tohoto projektu. Rekonstrukce a oživení by se mohly dočkat také další budovy na Moldavské, Freiberské a Kozí dráze. V mosteckém muzeu, které povede „projekt Louka“, se ve středu 25. ledna 2023 otevřela diskuse také o možných navazujících záměrech pro dolní nádraží v Oseku, zastávku v Háji u Duchcova a historické nádraží v Hrobu.

Image-empty-state.png

25. 1. 2023

III. česko-německá konference ke znovupropojení Freiberské a Moldavské dráhy *** III. deutsch-tschechische Konferenz zum Lückenschluss der Freiberger und Moldauer Eisenbahn

Po opakovaných odkladech se uskutečnila III. česko-německá konference ke znovupropojení Freiberské a Moldavské dráhy. Setkání proběhlo v úterý 29. listopadu 2022 v Krušnohorském divadle v Teplicích. *** Nach wiederholten Verschiebungen fand nun die III. deutsch-tschechische Konferenz zum Wiederanschluss der Freiberger und Moldauer Eisenbahn am Dienstag, den 29. November 2022 im Erzgebirgischen Theater in Teplitz statt.

Image-empty-state.png

5. 12. 2022

III. česko-německá konference ke znovupropojení tratí Freiberg-Most/Teplice

Studie proveditelnosti na dostavbu přeshraničního úseku Holzhau - Moldava v Krušných horách je po třech letech připravena k projednání. Podmínky pro obnovení mezinárodního provozu na Freiberské a Moldavské dráze budou diskutovány 29. listopadu 2022 v Krušnohorském divadle v Teplicích.

Image-empty-state.png

23. 11. 2022

Jaroslav Beneš o historii finanční stráže

V pondělí 12. prosince 2022 od 17 hodin se ve Studiu3 Ponte Records v Mostě koná přednáška o historii finanční stráže. Přednáší spolupracovník Krušnohorských novin.

Image-empty-state.png

22. 11. 2022

Vítězové soutěže "Sůl včera a dnes" převzali ceny za práce o Staré solné stezce Halle-Praha

Partnerský spolek Litvínov ukončuje další přeshraniční projekt. Tentokrát si s partnerským městem Lößnitz připomněl 10. výročí založení mezinárodního spolku „Stará solná stezka Halle-Praha“.

Image-empty-state.png

9. 11. 2022

Benno - člověk mezi lidmi

Nový dokumentární snímek připomíná oseckého rodáka P. Benna Beneše SDB – člověka, který celý svůj život zasvětil dobrým vztahům mezi lidmi a dobrému dílu. Na srdci mu obzvláště leželo uzdravování vztahů mezi Čechy, Němci a Židy, ale zanechal mimo jiné nesmazatelnou stopu také v Bulharsku.

Image-empty-state.png

4. 11. 2022

bottom of page