top of page

ŽELEZNICE SPOJUJE!
PROJEKT NA PODPORU ZNOVUPROPOJENÍ
MOLDAVSKÉ A FREIBERSKÉ DRÁHY

  • Facebook
UK_OMGM_RGB.png
WortBild_Marke_freigestellter Hintergrund.png
MONTANREGION logo.png

Kontakt:

Telefon: +420 736 505 227

+49 (0)179 5348943

 

E-mail / E-Mail:

info@zeleznice-spojuje.cz

info@die-eisenbahn-verbindet.de

        Železnice spojuje / Die Eisenbahn verbindet


 

Projektoví partneři / Projektpartner:

 

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o.

Čsl. armády 1360/35

CZ-434 01 Most

www.muzeummost.cz

        Oblastní muzeum a galerie v Mostě


 

Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

Adam-Ries-Straße 16

D-09456 Annaberg-Buchholz

www.montanregion-erzgebirge.de

        Welterbe Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří

Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o. p. s.

Boží Dar 1

CZ-362 62 Boží Dar

www.montanregion.cz

        Montanregion Krušné hory - Erzgebirge

2023_Facebook_icon.svg.png
2023_Facebook_icon.svg.png
2023_Facebook_icon.svg.png
2023_Facebook_icon.svg.png
steve.jpg

MgA. Steve Ittershagen

..

koordinátor
zájmová skupina

 Freiberská dráha

petr.jpg

Ing. Petr Fišer

..

předseda správní rady
nadačního fondu

zájmová skupina Moldavská dráha

eva.jpg

Eva Kardová

..

členka správní rady

nadačního fondu

zájmová skupina

Moldavská dráha

Bohumil_edited.jpg

..

Bohumil Šádek

člen správní rady
nadačního fondu

zájmová skupina

Moldavská dráha

20220929_151709.jpg

..

Jan Setvák

člen správní rady

nadačního fondu

zájmová skupina Moldavská dráha

20220929_151700.jpg

..

Mgr. Vlasta Mládková

revizor

nadačního fondu

zájmová skupina Moldavská dráha

Heinz_4.jpg

..

Dipl.-Gewi. Heinz Lohse

čestný ředitel

nadačního fondu

zájmová skupina Moldavská dráha

KN_CZ_header.png

Zájmová skupina "Freiberská dráha"
pro překonání chybějícího úseku železniční trati Holzhau – Moldava  

 

Koordinátor zájmové skupiny: 
Steve Johannes Ittershagen

E-mail: ittershagen@montanregion-erzgebirge.de

Tel.: +49 (0)3733 145 351


        Moldauer / Freiberger Eisenbahn / „Freiberg – Brüx“


Zájmová skupina "Moldavská dráha"
pro překonání chybějícího úseku železniční trati Holzhau – Moldava  


Koordinátor zájmové skupiny Moldavská dráha (od 3. 7. 2020):

Nadační fond "Moldavská dráha / Teplický Semmering"
Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, 436 01 Litvínov

IČO: 09301283

E-mail: moldavska-draha@krusnohori.cz

Datová schránka: f4wjjsy

        Moldavská dráha / Teplický Semmering / „Most – Freiberg“

Zástupci správní rady:
Petr Fišer (Českojiřetínský spolek / Georgendorfer Verein, Český Jiřetín 19)

Tel. +420 736 290 378, +420 736 505 227


Eva Kardová

Tel: +420 737 900 756


Čestný ředitel:
Heinz Lohse (Heimatgeschichtsverein Rechenberg-Bienenmühle e.V., Muldentalstraße 49, D-09623 Rechenberg-Bienenmühle)
Tel.: +49 179 5348943

Zájmová skupina Moldavská dráha
(signatáři výzvy z II. česko-saské konference – 28. 3. 2019)

Generální konzulát ČR v Drážďanech
Ústecký kraj
Statutární město Most
Město Litvínov
Obec Louka u Litvínova
Město Lom
Město Osek
Obec Háj u Duchcova
Město Hrob
Město Košťany
Město Dubí
Obec Mikulov
Obec Moldava
Statutární město Teplice
Obec Český Jiřetín
Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge
Hospodářská a sociální rada Mostecka
Povodí Ohře, s. p.
Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.
VisitTeplice, s. r. o.
Informační turistické centrum Osek
Partnerský spolek Litvínov, o. p. s.
Spolek lokálních drah – Teplicko, z. s.
Českojiřetínský spolek

Zájmová skupina Freiberská dráha
(signatáři výzvy z II. česko-saské konference – 28. 3. 2019)

Deutscher Bundestag (Německý spolkový sněm)
Sächsischer Landtag (Saský zemský sněm)
Landratsamt Mittelsachsen (Okres střední Sasko)
Obec Rechenberg-Bienenmühle
Město Frauenstein
Obec Mulda
Obec Lichtenberg/Erzgeb.
Obec Weißenborn/Erzgeb.
Město Freiberg
Freiberger Eisenbahngesellschaft mbH (Freiberská železniční společnost)
Euroregion Erzgebirge e.V. (EuroregioKrušnohoří)
RISS GmbH
Heimatgeschichtsverein Rechenberg-Bienenmühle (Domovský spolek Rechenberg-Bienenmühle)

 

 

Ostatní účastníci konferencí a pracovních setkání

Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (Ministerstvo hospodářství, práce a dopravy)
Landesbeauftragter für Eisenbahnaufsicht Sachsen (Saský zemský pověřenec pro dozor na železnicemi)
Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH (Dopravní svaz Střední Sasko)
Verkehrsverbund Oberelbe (Dopravní svaz Horní Labe)
Regio Infra Service Sachsen GmbH
Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.
Tourismusverband Erzgebirge (Turistický svaz Krušnohoří)
Landschaf(f)t Zukunft e.V.
Ministerstvo dopravy ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Správa železnic, s. o.
České dráhy, a. s.
Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o. p. s.
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o.
Český porcelán, a. s. Dubí
Destinační agentura Krušnohoří, z. s. Koordinátor zájmové skupiny Moldavská dráha (od 3. 7. 2020)

Nadační fond „Moldavská dráha / Teplický Semmering“

Koordinátor zájmové skupiny Moldavská dráha (od 1. 1. 2024)

Projektový tým "Železnice spojuje! / Die Eisenbahn verbindet!"

Mediální partner / Medienpartner:

Krušnohorské noviny / Erzgebrigs-Zeitung

Vlastivědný časopis s tradicí od roku 1880

Eine Heimatzeitschrift mit Tradition seit 1880

2023_Facebook_icon.svg.png
2023_Facebook_icon.svg.png

HLAVNÍ PARTNEŘI PROJEKTU

PŘIDRUŽENÍ PARTNEŘI PROJEKTU

Železnice spojuje! / Die Eisenbahn verbindet! 

Kancelář projektu: / Projektbüro: Zámek Valdštejnů (Waldsteiner Schloss), Mostecká 1, CZ-436 01  Litvínov  

Telefon: +420 736 505 227 / +49 (0)179 5348943

E-mail / E-Mail: info@zeleznice-spojuje.cz / info@die-eisenbahn-verbindet.de

bottom of page