top of page

ŽELEZNICE SPOJUJE!
PROJEKT NA PODPORU ZNOVUPROPOJENÍ
MOLDAVSKÉ A FREIBERSKÉ DRÁHY

  • Facebook

Projekt „Železnice spojuje! / Die Eisenbahn verbindet!“ si klade za cíl podpořit dlouholetou iniciativu českých a saských měst, obcí a dalších regionálních institucí na dostavbu chybějícího 8km úseku Holzhau – Moldava pro přeshraniční znovupropojení železničních tratí Freiberg – Most / Teplice a zabývá se několika vzájemně souvisejícími aspekty.

V rámci projektu vznikne základní dokumentace železničních objektů a souvisejících technických kulturních památek na obou stranách hranice, která zahrne také průmyslové stavby dotvářející charakter regionu. Současně bude provedena expertíza právních a majetkových poměrů pozemků na sneseném úseku železniční trati Holzhau – Moldava. Výsledkem analýzy bude jednotný návrh na zvelebení nevyužívaných objektů na obou stranách hranice a jejich zapojení do regionálního cestovního ruchu.

 

Projekt zajistí pokračování spolupráce českých a saských obcí, Ústeckého kraje, saských zemských okresů a dalších institucí, která už od roku 2018 jednotně směřuje ke znovupropojení obou tratí.

Formou propagace a edukační činnosti si klade projekt za cíl dlouhodobě podporovat historické pojetí přeshraniční dráhy jako jednoho celku také pro budoucnost.

 

Zapojení saského a českého Montanregionu do projektu souvisí se skutečností, že Moldavská/ Freiberská železnice zajišťovala od roku 1885 do konce 2. světové války přísun severočeského uhlí pro
jedno z nejdůležitějších montánně-historických center v Krušných horách – stříbrné město Freiberg.

ZAPOJENÉ OBJEKTY

Železniční trať Freiberg - Moldava 

CHYBĚJÍCÍ ÚSEK HOLZHAU - MOLDAVA 

Památkově chráněná železniční trať Louka u Litvínova – Moldava v Krušných horách

LOUKA U LITVÍNOVA

- výpravní budova

- stavědlo č. 2

- cihlový protistřepinový kryt

(+ převoz „bunkru“ vzor 36 z Červeného vrchu u Braňan)

 

OSEK 

- výpravní budova

 

HROB

- výpravní budova

- výtopna

- vodárna

- strážní domek

- budova bývalé traťové distance

- torzo bývalé pumpárny s komínem a především její podzemní část

 

DUBÍ

- dřevěné skladiště zboží

- nádrže na vodu nad stanicí

- budova u přejezdu

 

MIKULOV – NOVÉ MĚSTO

- výpravní budova 

- pumpárna

- vodojem nad nádražím

- záchodky

 

MOLDAVA V KRUŠNÝCH HORÁCH

(- výpravní budova)

- vodárna

- výtopna

ČESKO-NĚMECKÉ CENTRUM LOUKA

Historicky cenná nádražní budova v Louce u Litvínova je součástí památkově chráněné železnice č. 135 Most – Moldava (-Freiberg) – tzv. „Moldavská dráha“ či „Teplický Semmering“. Jedná se o nejvytíženější turistickou linku (T8) v Ústeckém kraji. 

V roce 2020 ztratila svou funkci pro řízení železničního provozu a stala se pro Správu železnic nadbytečnou. Obvyklý vývoj v situaci, kdy Správa železnic drážní objekty opouští, je zpravidla jejich rychlé pustnutí a často následná demolice. Zánik nádraží Louka u Litvínova by byl mimořádně citelnou ztrátou nejen v kontextu památkově chráněné železnice, ale i industriálního dědictví vázaného na těžbu hnědého uhlí, které v regionu nekontrolovaně mizí.

Projekt má přeshraniční kontext – o znovupropojení tratí Freiberg-Most-Teplice již více než 30 let usiluje 20 českých a saských obcí, aktivita nabírá od roku 2018 na dynamice. 

Saská strana podniká důležité kroky při obnově jednotlivých historických nádražních budov (typicky nádraží Freiberg). Na české straně se dosud nepodařilo „nastartovat“ analogický projekt – nádraží Moldava, ačkoli již byly na jeho revitalizaci přiděleny Ministerstvem průmyslu a obchodu prostředky. Louka u Litvínova je ideálním „adeptem“ na to, stát se protiváhou projektu obnovy nádraží v saském Freibergu, které leží na stejné historické trati. 

 

Z uvedených důvodů vznikla za široké podpory veřejnosti společná iniciativa Oblastního muzea a galerie v Mostě a Nadačního fondu Moldavská dráha / Teplický Semmering, jejíž snahou je objekt získat do majetku Ústeckého kraje a zajistit mu smysluplné a efektivní využití v intencích jeho mimořádné historické hodnoty (včetně získání prostředků na plnou revitalizaci).  

Železnice spojuje! / Die Eisenbahn verbindet! 

Kancelář projektu: / Projektbüro: Zámek Valdštejnů (Waldsteiner Schloss), Mostecká 1, CZ-436 01  Litvínov  

Telefon: +420 736 505 227 / +49 (0)179 5348943

E-mail / E-Mail: info@zeleznice-spojuje.cz / info@die-eisenbahn-verbindet.de

bottom of page